marți, septembrie 26, 2023
spot_imgspot_img

Regionala București a CFR SA lansează lucrări pe centura feroviară a Capitalei

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pe două loturi de pe centura feroviară a Capitalei.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări pentru reparația liniilor curente și directe, a aparatelor de cale, terasamentelor pentru ridicare restricții de viteză”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebuie dus la bun sfârșit în termen de o jumătate de an, este de 7.227.987,38, echivalentul a aproape 1,5 milioane de euro.

Lucrările au ca scop aducerea și menținerea liniei CF în instrucțiile și normele în vigoare pentru asigurarea siguranței circulației. Lucrările care se vor executa constau în înlocuiri de șină, JIL-uri, traverse de lemn cu traverse de beton, material mărunt de cale, asigurarea vizibilității și gabaritului prin curățarea zonei de vegetație.

Licitație pentru lucrări pe centura feroviară a Capitalei, împărțită în două loturi

Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Linia 301 F Chitila – Chiajna fir II

Valoarea estimată fără TVA: 4.071.418,22 lei

  1. Linia 301 B Ramificația R3 Buciumeni – Buftea

Valoarea estimată fără TVA: 3.156.569,16 lei.

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să facă dovada că a executat și a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor) lucrări similare contractului ce urmează a fi atribuit în valoare individuală/cumulată de minimum 4.071.418,22 lei fară TVA pentru Lotul 1 și 3.156.569,16 lei pentru Lotul 2 prin prezentarea unui contract sau cumul de mai multe contracte.

De asemenea, se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va face dovada implementării sistemului de management al calităţii în conformitate SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principală ce face obiectul contractului.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 24 iulie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 24 iulie 2024.

Ultimele Articole