spot_img
marți, septembrie 27, 2022
spot_img

Regionala Iași lansează lucrări pe calea ferată Ploiești-Vicșani, pentru repararea șinelor

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pe calea ferată Ploiești-Vicșani, pentru repararea șinelor.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect „Lucrări de reparaţia căii fără joante şi sudură electrică CF: Linia 500 Ploieşti-Vicşani fir I, km 309+755 –km 313+395, interval Bacău-Iteşti”.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția lucrărilor de înlocuire a şinelor defecte din cale și refacerea continuității CFJ pe Linia I Ploiești – Vicsani, interval de staţie Bacău-Ițești între km 309+755-km 313+395, care are suprastructura cu șină tip 65 pe traverse de beton T17, prindere tip K, cale fără joante. Astfel, este necesară secţionarea CFJ, urmând ca ulterior să se refacă continuitatea CFJ prin lucrări de sudură. Lucrările necesare vor fi efectuate doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate şi agrementate AFER în acest scop. Lucrările care fac obiectul contractului se vor efectua conform instrucțiunilor și prescripțiilor CFR.

Valoarea totală estimată a contractului, care trebuie dus la bun sfârșit în termen de 90 de zile, este de 432.783 de lei, echivalentul a 87.000 de euro.

În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, achiziția se referă, în principal, la executarea următoarelor lucrări: pregătirea bazei de sudură pe o linie din stație, sudarea propriu-zisă a șinelor noi tip 60E1 de 120 ml, transportul pe CF a tronsoanelor de șine din baza de sudură în linie curentă și retur, transportul prin purtare directă în stație și pe amplasamentul lucrării a materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale (șine), secționarea căii fără joante, înlocuirea șinelor defecte, uzate din cale la rând și refacerea continuității C.F.J., înlocuirea plăcuțelor de cauciuc unde este necesar, manevrarea tuturor traverselor acolo unde cordonul de sudură cade pe ele, detensionarea/pretensionarea tronsoanelor sudate zonelor de respirație create, profilarea prismului de balast fară completări de material.Condiții de participare la licitația de lucrări pe calea ferată Ploiești-Vicșani

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experiență similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 432.783 de lei (fără TVA), realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte.

Garanţia pentru participare este de 4.325 de lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 octombrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 25 februarie 2022.

Ultimele Articole