spot_img
luni, noiembrie 28, 2022
spot_img

Lucrări la rețeaua electrică pe M800, scoase la licitație de Regionala Constanța a CFR SA

Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a scos la licitație lucrări la rețeaua electrică pe M800, în valoare de peste 400.000 de euro.

lucrări la rețeaua electrică pe M800
FOTO, cu rol pur ilustrativ, electromontaj.ro

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Înlocuire echipamente celule CFR 1-2 110 KV STE Drajna, EDD (execuție+DDE)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 2.050.892,17 lei, echivalentul a aproximativ 420.000 de euro.

Lucrarea care se va achiziționa constă în înlocuirea echipamentelor primare și a echipamentelor secundare aferente celulelor 110KV CFR 1 și CFR 2, proprietatea Sucursalei RCF Constanța, aflate în stația de transformare 110/20KV Dragalina (Drajna), precum și amenajările constructive corespunzătoare noilor cerințe tehnologice. Lucrările propuse a se efectua sunt detaliate prin proiectul tehnic întocmit de TIAB SA. Executantul va realiza documentația, care va fi avizată de către E-Distribuție Dobrogea.

În valoarea estimată nu au fost incluse cheltuielile „diverse și neprevăzute”, care se regăsesc în devizul general, în valoare de 399.776,03 lei fără TVA și care vor putea fi utilizate pe parcursul execuţiei lucrărilor pentru situaţiile excepţionale neprevăzute la întocmirea proiectului, prin încheierea unui act adiţional la contractul iniţial.

Târgului de Carieră Feroviară în România

Durata de execuţie este de maximum șase luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor. Pe parcursul derulării contractului, durata poate fi modificată în funcție de alocația bugetară de la acea dată, achizitorul având dreptul de a solicita executantului etapizarea execuției lucrărilor în concordanță cu nivelul fondurilor alocate.

Lucrări la rețeaua electrică pe M800. Condiții de participare la licitație

Pentru participarea la procedură, este necesară experiență similară. Ofertantul va declara în DUAE principalele lucrări realizate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii cinci ani de zile, din care să reiasă executarea de lucrări similare în valoare individuală/cumulată de minimum 2.050.892 lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte. Lucrări similare acceptate: lucrări executate în stații electrice de transformare sau la instalații electrice de înaltă tensiune.

Valoarea garanției de participare este de 20.508 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 ianuarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 11 septembrie 2021.

Ultimele Articole