spot_img
marți, iunie 28, 2022
spot_img

Regionala București a CFR SA lansează lucrări la liniile ferate din sudul Capitalei

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări la liniile ferate din sudul Capitalei și a lansat două licitații în acest sens.

Primul anunț de licitație postat în sistemul electronic de achiziții publice are ca obiect ”Lucrări de întreținere și reparații linii CF de pe raza SRCF București – Linia 301 De București Sud – Antestație Faur, km 0+050-1+800”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de cinci luni, este de 650.000 de lei, echivalentul a puțin peste 130.000 de euro.

Aceste lucrări presupun înlocuiri de traverse de lemn cu beton, conform caietului de sarcini, anexei și antemăsurătorii. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Pentru admiterea la procedură, se solicită lista lucrărilor executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă lucrări similare executate în ultimii cinci ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 650.000 de lei fară TVA.

Valoarea garanției de participare este de 6.500 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 iulie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 19 noiembrie 2022.Două licitații pentru lucrări la liniile ferate din sudul Bucureștiului

Un alt anunț de licitație vizează ”Lucrări întreținere și reparație linii CF de pe raza SRCF București – linia 301V Bucuresti Sud Gr. Călători – București Sud Gr. Tehnică (Racordare III Titan) km 0+000-1+848”.

Procedura are aceeași valoare estimată și aceleași condiții precum cea menționată mai sus.

Ultimele Articole