spot_img
joi, decembrie 1, 2022
spot_img

Lucrări feroviare de aproape 300 de milioane lei trimise spre decontare din fonduri nerambursabile

Autoritatea de Management Program Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) a transmis Autorității de Certificare din Ministerul Finanţelor Publice (ACP MFP) declarații de cheltuieli pentru proiecte de cale ferată și metrou în valoare de aproape 300 de milioane de lei în cursul lunii trecute.

șantiere feroviare

La capitolul infrastructură feroviară și metrou sunt trei proiecte înaintate autorității de certificare din Ministerul de Finanțe, potrivit informațiilor furnizate zilele trecute pe situl de socializare de către Ministerul Fondurilor Europene (Autoritate de Management pe Programul Operațional Infrastructură Mare).

Care sunt proiectele pentru care au fost trimise declarații? Cel mai important este „reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614-Gurasada și tronsonul 3 Gurasada-Simeria”. Valoarea totală a acestuia este de 262,41 milioane lei.

Un al doilea proiect de cale ferată este „reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Sighișoara – Coșlariu – faza a II-a”, în valoare de 11,82 milioane lei.

Și în fine, al treilea proiect privește lucrări la Magistrala 5 de metrou. La „secțiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Valea Ialomiței”, a fost trimisă o solicitare în declarația de cheltuieli, în valoare de 16,49 milioane lei.

Ministerul Fondurilor Europene a trimis în august, în total, două declarații de cheltuieli pentru rambursarea a 145,4 milioane euro (683,38 milioane lei).

Prima declarație are o valoare totală eligibilă de de 518,45 milioane lei, din care 440,6 milioane lei din Fondul de Coeziune (FC). Cea de-a doua declarație are o valoare eligibilă totală de 164,9 milioane lei, din care 137,6 milioane lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Care este mecanismul decontării

Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este responsabilă de asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană, precum şi de la alte organisme internaţionale donatoare.

ACP are atribuţii în ceea ce priveşte fondurile de preaderare, fondurile structurale şi de coeziune, fondul European pentru pescuit, cât şi fondurile primite în cadrul Mecanismului Financiar Spaţiul Economic European.

ACP are următoarele principale funcţiuni /activităţi:

  • asigură certificarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare din fondurile menţionate anterior;
  • efectuează misiuni de verificare la faţa locului la nivelul agenţiilor de implementare, autorităţilor de management, organismelor intermediare şi, dacă este cazul, la beneficiari;
  • asigură primirea şi transferul fondurilor nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană şi de la alte organisme internaţionale donatoare, către agenţiile de implementare / autorităţile de implementare / autorităţile de management / beneficiari, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărui tip de instrument financiar;
  • ţine evidenţa tuturor sumelor primite de la Uniunea Europeană, precum şi de la alte organisme internaţionale donatoare şi a celor transferate;
  • asigură respectarea procedurilor de raportare şi pregăteşte rapoarte financiare consolidate;
  • asigură existenţa unui sistem de raportare şi gestionare a neregulilor;
  • ţine evidenţa tuturor sumelor recuperate sau de recuperat în urma existenţei unor nereguli sau ca urmare a anulării deciziei de acordare a asistenţei financiare şi restituie Comisiei Europene / organismelor internaţionale / donatorilor sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile comunitare sau fondurile primite de la organismele internaţionale/donatori.

Ultimele Articole