spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Regionala Cluj a CFR SA lansează lucrări de reparații la instalațiile SCB în patru stații

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații la instalațiile SCB în patru stații.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații curente la instalații SCB pe raza Secției CT3 Oradea în stațiile: CED Ciumeghiu, Leş Bihor şi Baia Mare, SBW Sărmăşag şi BLA Leş Bihor-Oradea Vest, Cefa-Leş Bihor, Ciumeghiu-Salonta, Jibou-Someş Odorhei”. Valoarea totală estimată a contractului este de 883.901,11 lei, echivalentul a aproape 180.000 de euro.

Lucrările de reparații curente sunt necesare pentru asigurarea unei funcționări normale și neîntrerupte a instalațiilor SCB, asigurând astfel condițiile de regularitate și de siguranță a circulației trenurilor, se arată în anunț. Lucrările propuse a fi efectuate sunt stabilite ca urmare a constatărilor făcute cu privire la starea tehnică a instalațiilor SCB, de către specialiștii Secției CT3 Oradea.

Caietul de sarcini stabilește lucrări de demontare parțială a pieselor și subansamblelor cu uzuri frecvente, componente ale instalațiilor, reparare/recondiționarea sau înlocuirea celor nereparabile, înlocuirea cablurilor cu rezistența de izolație scăzută, verificarea funcționării subansamblelor etc. Durata de execuție a lucrărilor este de patru luni de la emiterea ordinului de începere. Termenii și condițiile contractului includ garanția lucrărilor executate, care va fi de cinci ani și care curge de la data semnării procesului-verbal de recepție.Condiții de participare la licitația pentru lucrări de reparații la instalațiile SCB

Ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, cu o valoare individuală sau însumată a lucrărilor de 883.000 de lei, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante. Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt entități contractante sau clienți privați.

Garanția de participare este de 8.830 de lei și se constituie prin virament bancar în contul entității contractante. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 martie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 28 iulie 2022.

Ultimele Articole