spot_img
marți, februarie 7, 2023
spot_img

Regionala Iași a CFR SA lansează lucrări de reparații la instalațiile autostop în 20 de stații CF

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații la instalațiile autostop în 20 de stații CF de pe raza sa.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Reparații prize de pământ, vopsitorii și refacere instalații autostop pe raza Secției CT3 Suceava în stațiile: Vatra Dornei, Roşu, Floreni, Coşna, Grădiniţa, Larion, Silhoasa, Lunca Ilvei, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Leşu Ilvei, Câmpulung Est, Câmpulung Moldovenesc, Sadova, Pojorâta, Valea Putnei, Mestecanis, Iacobeni, Argestru și pe distanța Prisaca Dornei – Ilva Mică”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.427.145 de lei, echivalentul a aproximativ 290.000 de euro.

În cadrul contractului se vor face în principal lucrări de reparații prize de pământ cu rezistența de dispersie necorespunzătoare sau întrerupte, vopsitorii instalații exterioare și completări instalații autostop în vederea asigurării unei funcționări normale și neîntrerupte în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare, lucrări de săpătură/compactare/împrăștiere, defrișare, realizare subtraversări cu liniile de cale ferată, pozare cabluri autostop, montare instalații autostop complete la semnalele de ieșire, demontare/montare picheți autostop, lucrări de vopsitorie a instalațiilor exterioare, ridicare/reașezare capace canal. Executarea lucrărilor necesare va fi realizată doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate şi agrementate AFER în acest scop, conform Ordinului nr. 290/2000.

Condiții de participare la licitația pentru lucrări de reparații la instalațiile autostop

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experiență similară. Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare cumulată de minimum 1.427.145 de lei (fără TVA). Îndeplinirea acestui nivel valoric va fi demonstrată prin valoarea lucrărilor similare cu obiectul procedurii, realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte.

De asemenea, ofertantul va prezenta dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activităţile principale ce fac obiectul contractului, fie prin prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare acreditat, fie prin alte mijloace de probă ce pot fi furnizate.

Garanţia pentru participarea la licitație este de 14.200 de lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 ianuarie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 16 mai 2023.

Ultimele Articole