spot_img
luni, ianuarie 30, 2023
spot_img

Regionala Craiova începe lucrări de reparații în gara Caracal, la instalațiile SCB

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA începe lucrări de reparații în gara Caracal, la instalațiile SCB.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect „Reparații la cablurile și rețele de cabluri ale instalațiilor SCB în stația Caracal CT3 Roșiori”. Valoarea totală estimată a contractului este de 709.295,52 lei, echivalentul a peste 140.000 de euro.

Pe raza Secției CT3 Roșiori, în vederea îmbunătățirii condițiilor de funcționare și de siguranță a circulației, se va interveni la rețeaua de cabluri la instalațiile CED din stația Carcal. Lucrările de reparații la rețeaua de cabluri ale instalațiilor SCB sunt impuse de necesitatea înlăturării uzurilor fizice și a deteriorărilor apărute în funcționarea acestora, în scopul asigurării unei funcționări normale și neîntrerupte, în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare. În cadrul acestor lucrări se va interveni la cablurile SCB cu rezistența de izolație scăzută sau pe care au fost montate mai multe mufe, prin înlocuirea lor. Lucrările propuse a se efectua sunt stabilite ca urmare a constatării stării tehnice efectuate de către șeful de district SCB și inginerii din cadrul Secției CT3 Roșiori și aprobate de seful Secției CT3 Roșiori.

Criteriul de atribuire a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de patru luni (120 de zile), este prețul cel mai scăzut.Condiții de participare la licitația pentru lucrări de reparații în gara Caracal

Pentru participarea la procedura de achiziție, ofertantul (asocierea, în cazul în care ofertantul este o asociere) trebuie să prezinte o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, lucrări similare a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 700.000 de lei fără TVA.

Ofertantul va constitui o garanţie de participare în valoare de 7.092 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 august 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 25 decembrie 2022.

Ultimele Articole