sâmbătă, iulie 20, 2024
spot_img

Lucian Bode acoperă găurile operatorilor feroviari, fără respectarea legii

Deși trebuia să aștepte in procedură de transparență până pe 22 decembrie înainte de a fi adoptat, ordinul ministrului Transporturilor, Lucian Bode, a fost publicat deja în Monitorul Oficial. Ordinul prevede o majorare a compensațiilor acordate poate nu atât călătorilor, cât operatorilor feroviari cu 300 de milioane lei.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

UPDATE. Într-un răspuns trimis Club Feroviar după publicarea articolului, Ministerul Transporturilor informează: „situația prevăzută la art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, respectiv că trebuie promovat în procedură de urgență ” În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare”
În ceea ce privește procedura de urgență, Curtea Constituțională a prevăzut că prin ”accelerarea procesului decizional” se are în vedere ”reducerea termenelor prevăzute pentru consultările obligatorii stabilite în cadrul procedurilor legate de transparența decizională și al celor legate de dialogul social la un minim de câteva zile”

Ordinul despre al cărui proiect Club Feroviar a scris aici urma să stea in dezbatere până la 22 decembrie (vezi foto). El a fost publicat însă cu numărul 2141 în Monitorul Oficial din 16 decembrie 2020.

 

 

 

 

Ce spune legea transparenței în administrație

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată 2013, spune la articolul 7:

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ. (…)

(4) La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi î0n scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice”. 

Chestionați asupra problemei, oficiali ai Ministerului Transporturilor au declarat că în anumite situații presante, s-ar putea recurge la un termen de doar cinci zile, aceasta fiind și decizia unei instanțe competente în problemă. O astfel de prevedere nu am putut găsi, iar urgența situației nu este de înțeles.

 

Ordinul, un cadou pentru operatorii de transport călători

Ordinul este al treilea pe anul acesta care ajustează contractele de servicii publice. El privește operatorul de stat CFR Călători, dar și cei cinci operatori privați, anume Regio, Interregional, Transferoviar, Astra și Softrans.

Valoarea totală a compensațiilor acordate crește de la 1.269 milioane lei, sumă stabilită în februarie, la 1.521 milioane lei.

O măsură generală a proiectului este creșterea semnificativă a compensației, fapt care face ca sprijinul statului să crească chiar și în condițiile în care activitatea unui operator exprimată în mii tren-km și mii călători-km scade semnificativ.

Astfel, dacă în HG 146/2020, compensația pe mii tren-kilometru era de 13.235 lei, în propunerea actuală este de 17.347,46 lei. Compensația pe mii călători – kilometru crește și aceasta de la 25.02 lei la 47,42 lei la trenurile interregio și de la 180.09 lei la 299,06 lei la cele regio.

Majorările prezintă însă câteva probleme legale și de funcționarea sistemului. Una dintre acestea este faptul că ponderile în creștere ale subvențiilor, coroborat cu scăderea veniturilor obținute de operatori din activitate, prezintă riscul depășirii valorilor legale admise. Astfel, HG 146 pune un prag maxim de 60% a compensațiilor în totalul veniturilor la trenurile inter-regio și de 87% la cele regio.

În mod surprinzător, Ordinul de ministru menționează creșteri ale veniturilor la doi operatori cu toate că activitatea acestora exprimată în tren-km și călători-km este redusă față de începutul anului.

IN THE SPOTLIGHT

Cum pleci cu câinele în vacanță dacă nu ai mașină. Cine acceptă animale de companie

Vrei să pleci cu câinele în vacanță, dar nu ai mașină. Ei bine, problema este reglementată de Uniunea Europeană în ceea ce privește călătoriile...

Ultimele Articole