spot_img
duminică, octombrie 2, 2022
spot_img

Regionala Craiova a CFR SA vrea să repare o locomotivă retrasă din circulație la Remiza Mogoșoaia

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să repare o locomotivă retrasă din circulație la Remiza Mogoșoaia.

În prima zi a lui 2022, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație tip RG la locomotiva DA977”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de șase luni, este de 2.232.000 de lei, echivalentul a aproximativ 450.000 de euro.

Locomotiva LDE 2100 CP nr. 977 este retrasă din circulație și se află în Remiza Specială Mogoșoaia, se arată în anunțul de licitație. La solicitarea scrisă a firmelor interesate se poate permite accesul în vederea vizualizării acesteia, în prezența reprezentanților achizitorului (Regionala Craiova). Solicitarea se va transmite la SRCF Craiova cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea vizitei, cu precizarea datelor de identificare ale delegaților nominalizați.

Reparația generală este o intervenție de tip preventiv, care se execută în mod obligatoriu, la intervalele stabilite, pe țoată durata de serviciu normată a locomotivelor, având ca scop restabilirea parametrilor tehnico-funcționali ai acestora la valoarea nominală. Serviciul de reparaţie generală tip RG la locomotiva seria LDE 2100 CP se va efectua de către unităţile reparatoare de material rulant autorizate AFER şi care au omologat acest tip de reparaţie. În cadrul acestui tip de reparaţie se demontează toate componentele locomotivei, se repară şi/sau se înlocuiesc piesele și subansamblurile defecte, se rebandajează osiile, se vopseşte locomotiva şi alte operaţiuni prevăzute în caietul de sarcini.Condiții de participare la licitația pentru reparații la locomotivă retrasă din circulație

Pentru participarea la licitație, ofertantul (asocierea, în cazul în care ofertantul este o asociere) trebuie să prezinte o listă a serviciilor prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru serviciile cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, servicii similare a căror valoare individuală/cumulată a fost de minimum 2.230.000 de lei fără TVA.

Ofertantul va constitui o garanţie de participare în valoare de 22.320 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 1 februarie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 1 iunie 2022.

Ultimele Articole