luni, februarie 19, 2024
spot_img

Licitație pentru reparație programată la o locomotivă a Regionalei Brașov a CFR SA

O licitație pentru reparație programată la o locomotivă a Regionalei Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a fost lansată miercuri.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație programată de tip RR la locomotiva LDH 1250 CP”. Valoarea totală estimată a contractului este de 900.000 de lei, echivalentul a peste 180.000 de euro.

Sucursala Regională C.F. Brașov are în utilizare pentru activitatea de întreţinere, reparaţii și intervenţii la linii locomotiva DHC 1250CP nr. 92530800192-2 RO-Cod CNFRM. Pentru a fi aptă de circulație și serviciu, locomotiva trebuie supusă periodic unui ciclu de revizii și reparații care respectă prevederile OMTI nr. 315/2011 (Normativ feroviar vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate.) modificat și completat cu OMTI nr. 1359/2012.

Pentru exploatarea în condiții corespunzătoare a locomotivei LDH 1250 CP (aptă de circulație și serviciu), în vederea respectării programelor de lucrări de întreţinere-reparaţii linii și pentru operativitatea intervenţiilor, este necesară achiziționarea serviciului de reparație programată de tip RR, la unități reparatoare de material rulant autorizate AFER şi care au omologat (prin certificate ERI) acest tip de reparaţie.

Prin remorcarea trenurilor de lucru şi a trenurilor formate din vagoane seria Faccpps destinate transportului de piatră spartă la şantierele unde se desfăşoară lucrări de întreţinere şi reparaţii ale liniilor de cale ferată, administrate de către CNCF CFR SA cu locomotiva proprie se realizează economii semnificative faţă de situaţia când remorcarea acestor trenuri s-ar efectua cu mijloace de tracţiune închiriate de la alţi operatori de transport feroviar. Lucrările efectuate în cadrul acestui tip de reparație trebuie să asigure, din punct de vedere calitativ, funcționarea și exploatarea acesteia în condiții optime și de siguranța circulației.Licitație pentru RR la o locomotivă a Regionalei Brașov. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație, se solicită experiență similară. Ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor servicii similare cu obiectul procedurii, executate în ultimii trei ani. Lista va conţine valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt entităţi contractante sau clienţi privați.

Serviciile similare cu obiectul procedurii sunt activitățile de revizie și reparație la materialul rulant de cale ferată, cum ar fi: locomotive, automotoare, vagoane de marfă, vagoane de uz administrativ, pluguri de zăpadă.

Garanția de participare este de 9.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 aprilie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 28 iulie 2022.

Ultimele Articole