spot_img
joi, martie 30, 2023
spot_img

Liniile desființate vor putea fi preluate de autoritățile locale

La peste un an de la realizare, Ministerul Transporturilor a înaintat Guvernului proiectul de OUG care permite statului să implice financiar autoritățile locale în cazul în care o linie nu e rentabilă economic și ar urma să fie închisă.

Guvernul urmează să ia în dezbatere un proiect de OUG privind reorganizarea SNCFR, modificare a OUG12/1998, actul de înființare a CFR SA în actuala formă. Proiectul a fost prezentat încă din februarie 2021 pe situl Ministerului Transporturilor, însă a avut nevoie de un an ca să ajungă pe masa de discuții a Guvernului. Proiectul este disponibil pe situl Secretariatului General al Guvernului.

Ce prevede proiectul? Una dintre măsurile interesante privește posibilitatea implicării autorităților locale în susținerea financiară a unei linii dacă aceasta nu este rentabilă. De altfel, nota de fundamentare a proiectului elaborată anul trecut arăta: Asigurarea cadrului legislativ adecvat care să permită autorităţilor publice locale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor de interes local, inclusiv în zonele metropolitane, în condiţii de siguranţă şi nivel ridicat de performanţă, de natură să permită accesarea de către autorităţile publice locale a fondurilor europene nerambursabile alocate în acest scop. În acest scop, proiectul de act normativ propune modificarea şi completarea art. (…). Prin aceste modificări se face distincţia între obligaţiile de serviciu de interes naţional, care sunt de competenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi obligaţiile de serviciu de interes local, care sunt de competenţa autorităţilor publice locale. De asemenea, pentru a permite autorităţilor publice locale să contribuie la asigurarea nivelului de performanţă al infrastructurii feroviare de natură să permită implementarea unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor în zona de competenţă a acestora, se instituie posibilitatea ca autorităţile publice locale să încheie cu administratorul infrastructurii feroviare contracte de activitate locală”, se arată în nota explicativă.

Practic este vorba de liniile a căror rentabilitate este pusă sub semnul întrebării și care ar putea fi închise. Ce se prevede privind închiderea liniilor?

Liniile ferate aparținând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de eficiență economică.Apar două aliniate noi, astfel:

  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu consultarea administratorului infrastructurii, stabilește liniile de cale ferată care se propun pentru închidere din motive de eficiență economică, pe baza recomandărilor unor studii de specialitate realizate din inițiativa ministerului. Studiile de specialitate prevăzute realizează analize multicriteriale cuprinzătoare pentru fiecare linie de cale ferată care face obiectul studiului, pe o perioadă de referință de minimum 30 de ani.

Cum se decide închiderea liniilor?

Elementele și criteriile luate în calcul sunt:

a) necesitățile de mobilitate a persoanelor și mărfurilor;

b) concurența între modurile de transport și distribuția modală a cererilor de transport;

c) costurile și beneficiile la nivelul societății și al economiei naționale, inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport;

d) creșterea eficienței economice a sistemului național de transport și reducerea costurilor totale generate de sectorul transporturi la nivelul economiei naționale;

e) politicile și strategiile la nivel național și sectorial în domeniul transporturilor;

f) politicile și strategiile Uniunii Europene în domeniul transporturilor;

g) cele mai bune practici în domeniul feroviar ale statelor membre; aceste studii sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii.

Autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu administratorul infrastructurii și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pot stabili soluții de finanțare a infrastructurii feroviare de la bugetele locale, în completarea fondurilor publice alocate administratorului infrastructurii de la bugetul de stat conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv în scopul menținerii în exploatare a unora dintre liniile prevăzute.

Ultimele Articole