spot_img
miercuri, decembrie 1, 2021
spot_img

Guvernul a decis să scoată la vânzare clădiri și linii ferate din județul Prahova

Mai multe clădiri feroviare și linii ferate din județul Prahova vor fi scoase la vânzare sau casate, a decis Guvernul în ședința de miercuri după amiază. Activele fie au devenit inutile, fie stau să cadă.

”Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A. – Sucursala Regională CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz casării”, figurează la punctul 2 al listei proiectelor adooptate miercuri la Palatul Victoria, așa cum a fost trimisă ea către presă, prin intermediul unui comunicat.

Treceri la nivel inutile, după ce au fost construite pasaje

linii ferate din județul PrahovaExecutivul nu precizează despre ce active este vorba, însă proiectul a fost publicat la finele lunii iunie, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu aceeași titulatură. În expunerea de motive, se precizează că pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF București există bunuri care aparţin domeniului public al statului, aferente liniilor de circulaţie București-Ploiești Vest-Brașov, Câmpina-Câmpinița-Telega și Buda-Slănic, care sunt propuse de către sucursală pentru disponibilizare.

Astfel, trecerile la nivel cu calea ferată de la km 63+030 și 65+229 de pe linia CF București-Ploiești Vest-Brașov, între stațiile Ploiești Vest și Buda, nu mai prezintă utilitate pentru că între timp Primăria Municipiului Ploiești a construit pasaje rutiere superioare peste calea ferată. Cele două treceri la nivel au fost puse în funcțiune în anul 1998 și au o valoare de inventar de 747.642,18 lei.Clădiri care stau să cadă pe linia Buda-Slănic

linii ferate din județul PrahovaTot în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se explică faptul că clădirile de pe linia Buda-Slănic se află într-o stare avansată de degradare (90%), prezentând un risc ridicat de prăbușire.

Aici este vorba de două clădiri, una cu o suprafață de 14 mp la km 7+985 și o alta de 12 mp la km 22+860. Imobilele cu pricina au fost date în funcțiune în 1998 și au o valoare totală de inventar de 3.049,23.

Secția de cale ferată 306 (Ploiești)-Buda-Slănic este închiriată către Tranferoviar Călători, care operează zilnic nouă perechi de trenuri.

Linia Teleguța așteaptă clasificarea ca monument istoric

În anexa inițială de la proiectul de HG figurau  și liniile, aparatele de cale, trecerile la nivel cu calea ferată, podurile și podețele de pe linia Câmpina-Câmpinița-Telega. Acestea ”nu mai prezintă utilitate din cauza dezafectării podului de la km 0+609. Circulația feroviară pe acest pod fiind închisă, linia Câmpina-Câmpinița-Telega a devenit nefuncțională”, se precizează în documentul citat.

În anexă sunt prezente două poziții cadastrale. Prima se referă la o lungime totală a liniilor  de 6,524 km și 15 aparate de cale. Defalcat, sunt 3,709 km linie simplă și 2,815 km linii din statii, plus  patru treceri la nivel de pe linia 312 Câmpina – Câmpiniţa. O a doua poziție vizează o lungime a liniilor de 381,31 m, trei poduri și șase podeţe, cu o suprafață de 1912,57 mp.

Între timp însă, Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova a declanșat procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice a obiectivului „Linia 312 Câmpina – Câmpinița – Telega” (numită pe scurt „Linia Teleguța”) la cererea Asociației Cultural-Educative pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric ”Suntem România”, așa cum a relatat Club Feroviar.

Astfel, timp de 12 luni, acest ansamblu tehnico-istoric se va afla sub protecția instituită prin Legea 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice, cu interdicția de a se acționa fizic asupra sa și a oricăror anexe ale sale, în orice mod, fără avizul Ministerului Culturii, unica excepție fiind lucrările de întreținere curentă sau de intervenție de urgență, în cazul unor situații de forță majoră, potrivit unui comunicat la asociației menționate.

Clădiri și linii ferate din județul Prahova, casate fără a afecta siguranța circulației

În Hotărârea de Guvern adoptată, se menționează faptul că bunurile în cauză fac parte din categoriile Linii ferate de circulaţie și aparate de cale interoperabile și neinteroperabile, poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, neinteroperabile și alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, neinteroperabile, reprezentând treceri la nivel cu calea ferată, linii de cale ferată, aparate de cale, poduri, podețe și clădiri.

”Bunurile ce fac obiectul prezentului proiect de act normativ nu sunt elemente esențiale ale infrastructurii de transport public feroviar și prin trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, nu este afectată siguranța transportului feroviar”, se arată în actul normativ.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole