spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

Regionala Cluj a CFR SA construiește o linie ferată nouă pentru Confecții Vaslui

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA construiește o linie ferată nouă pentru Confecții Vaslui la viitorul terminal intermodal de la Episcopia Bihor.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni dimineață anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Construire linii și platforme de încărcare-descărcare pentru calea ferată și spații depozitare în zona stației CF Episcopia Bihor: • obiect 1- Linii – Racord direct din linia II CF km 660+440 stația Episcopia Bihor pentru linia ferată industrială SC Confecții Vaslui SA • obiect 2 -Instalații -Racord CF-CED -Instalații SCB și Instalații de topire a gheții și zăpezii”. Valoarea totală estimată a contractului este de 4.627.736,4 lei, echivalentul a aproximativ 940.000 de euro.

Strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea pe termen mediu şi lung are în vedere dezvoltarea unui centru intermodal pentru asigurarea transportului combinat rutier-feroviar al mărfurilor, cu facilităţi de manipulare şi depozitare a mărfurilor şi zone dedicate serviciilor. Locul propus pentru dezvoltarea proiectului este un amplasament cu o suprafaţă de 22,69 hectare, situat în zona stației CF din Episcopia Bihor, pe terenul proprietatea SC Confecții Vaslui SA, cu acces printr-un drum DJ 190 la drumul european E60/drumul național DN1. Amplasamentul este situat în zona industrială a oraşului, în vecinătatea a trei parcuri industriale (două deţinute de Municipiul Oradea şi unul aparţînând de Comuna Borş) şi a celor mai mari companii din zonă.

Club Feroviar a scris recent despre acest proiect:

CITEȘTE și Undă verde pentru terminalul intermodal de la gara Episcopia Bihor, al Primăriei Oradea

Lucrările proiectate în cadrul obiectivului “Construire linii și platforme de încărcare-descărcare pentru calea ferată și spatii depozitare în zona stației CF Episcopia Bihor” se referă în principal la accesul rutier şi feroviar la terminal, infrastructura rutieră şi feroviară în incinta terminalului, platformele de preluare pe/de pe calea ferată a traficului de marfă pe mijloace de transport rutier şi la crearea unui cadru corespunzător de desfăşurare a transferului de marfă, cu toate facilităţile necesare (zone de garare şi depozitare, echipamente şi utilaje de ridicat, respectiv clădiri administrative şi infrastructură de utilităţi). Pe linia ferată industrială se vor descărca materiale paletizate și containere, în general din import, aduse cu vagoane speciale acoperite, pe două și patru osii, câte 178 de vagoane/zi, respectiv 4.450 de vagoane lunar. Cantitatea de marfă din vagoane va fi de 25-30 de tone/vagon. Viteza de circulație va fi de 10 km/h.

Linie ferată nouă pentru Confecții Vaslui, care a realizat deja proiectul tehnic

SC Confecții Vaslui SA a achiziționat serviciul de elaborare a proiectului tehnic de către SC ABED NEGO COM SRL Oradea, a obținut avizele necesare și a achitat tariful de racordare, urmând ca SRCF Cluj să înceapă procedura de achiziție a execuției lucrării de către un furnizor autorizat AFER. Durata de execuție a lucrărilor este de maximum trei luni calendaristice.

Se vor face următoarele lucrări: • Obiect 1: Construirea joncțiunii și modificarea infrastructurii CFR din linia II directă, stația c.f. Ep. Bihor – km 660+440. Linia ferată industrială nou construită se va racorda direct la infrastructura feroviară din linia II directă (aferentă liniei curente 400 Episcopia Bihor – Halmeu), din staţia CF Episcopia Bihor. Punctul de racord al SC Confecții Vaslui SA se află la km CFR 660+440 și se compune din: schimbătorul de cale nr.16A, nou introdus care va fi de tip 49, tg 1/9, raza 190 m, deviaţie dreapta, pe traverse de lemn noi, cu lungimea de 27,14 m și va fi centralizat electrodinamic. • Obiect 2: Instalații – racord CF CED – Instalații SCB și Instalații de topire a gheții și zăpezii. Schimbătorii de cale noi introduși vor fi integrați în instalația CED CR – 3 existentă în stația CF Episcopia Bihor, cu circuite de cale ”cu alimentare permanentă în 75 Hz”, ceea ce impune lucrări noi de semnalizare și centralizare.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 13 decembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 13 martie 2023.

Ultimele Articole