spot_img
marți, octombrie 4, 2022
spot_img

UPDATE Linia ferată de aeroport NU va trece prin curțile oamenilor. Un fake news avocățesc. Replica avocatului Cuculis

Proiectul pentru linia ferată de aeroport este bombardat sistematic în ultimele zile de un fake news potrivit căruia trenul ar urma să treacă prin curțile oamenilor. Nimic mai fals, după cum arată un document intern al CFR SA obținut în exclusivitate de Club Feroviar.

Adrian Bărbulescu

linia ferată de aeroport

Incitați de un avocat dornic să-și facă imagine pe gratis pentru a-i crește cota, mai mulți locuitori din zona pe unde urmează să fie construită calea ferată București Nord – Aeroportul Henri Coandă au chemat televiziunile să se plângă că se vor trezi cu șinele prin curte.

Tot scandalul a fost gestionat de avocatul Adrian Cuculis. ”Nu se vor putea lua autorizațiile pentru acest pod, în condițiile în care în lege se specifică o lege de protecție de 100 de metri de calea ferată”, a declarat el la Kanal D. Nimic mai fals. În conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române, zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice este de 20 de metri din axul liniei CF. Și de la această prevedere se pot da derogări, dar distanța nu trebuie să fie mai mică de 10 metri.

Dacă lucrurile ar sta, din punct de vedere legal, așa cum spune avocatul Cuculis, primul rând de case din Carterul Giulești, aflate în proximitatea căii ferate care intră în Gara de Nord ar trebui ras de pe fața pământului, pentru că nu se respectă distanța de 100 de metri. Nici Stadionul Giulești nu ar mai putea fi reconstruit pe vechiul amplasament. Și nici blocurile din Chitila nu sunt la o distanță mai mare de 100 de metri de calea ferată, iar exemplele ar putea continua.

UPDATE Replica S.C.P.A. „CUCULIS & ASOCIAȚII”

În urma publicării articolului, am primit la redacție o replică din partea S.C.P.A. „CUCULIS & ASOCIAȚII”, din care redăm mai jos spicuiri. Cei interesați pot consulta textul integral al documentului trimis în baza dreptului la replică accesând linkul de mai jos.

Cuculis si Asociatii. drept la replica. Club Feroviar (2)

REPLICA

Asupra informațiilor din articolul dvs. cu titlul „EXCLUSIV Linia ferată de aeroport NU va trece prin curțile oamenilor. Un fake news avocățesc”

V-am transmis notificarea prin care vă solicităm să reveniți, în același articol și să prezentați situația reală, precum și scuzele publice față de domnul avocat Cuculis. Mențiunile vor fi publicate pe toate canalele de comunicare unde a fost transmis articolul, urmând a asigura buna informare față de toate persoanele ce au luat la cunoștință de conținutul publicării.

Mențiunile dvs. din articolul publicat sunt trunchiate, formând o imagine distorsionată cu privire la formele legale de expropiere în statul nostru. În acest sens redăm normele care conduc la concluziile deja expuse de trusturi de presă naționale, astfel: Art. 29, alin. (4), din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998, prezintă întocmai datele redate de domnul avocat:

„Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. Pentru zonele de protecţie a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate”.

Trebuie avute în vedere și normele ce impună o conduită a terților în privința respectării dreptului la proprietate privată, respectiv la inviolabilitatea domiciliului, garantate prin Constituție și prevăzute de Codul civil.

”(…) Art. 44(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(…)

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Art.562 (3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar şi expropriator. În caz de divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabileşte pe cale judecătorească”.

Libertatea de exprimare este pentru avocat un drept. Pe de altă parte, nu trebuie ignorat faptul că avocatul are o obligație (legală, deontologică și morală) de a-și apăra clientul cu dedicare, avansând cele mai potrivite mijloace. Căile folosite de avocat în scopul producerii unei apărări cât mai eficace pentru clientul său nu pot fi limitate decât prin opunerea altor drepturi ce ar putea fi încălcate prin exprimarea avocatului ales de client. În situația dată nu doar că nu se impune o astfel de apreciere, dar chiar drepturile persoanelor în cauză sunt evident afectate de proiectul inițiat de autorități, astfel că statul este cel ce se constituie în persoană vătămătoare, invocând interesul public pe nedrept.

Vă învederăm că, nu demult, Marea Cameră de la CEDO a luat o hotărâre istorică referitoare la libertatea de exprimare în presă a avocatului pentru apărarea clientului său. Aceasta recunoaște poziția specială a avocatului în înfăptuirea Justiției, precum și dreptul său de a contribui la dezbaterile de interes public prin intermediul presei. În acest context, este evident că remarcile domnului avocat Cuculis nu au depășit limitele dreptului garantat de articolul 10 privind libertatea de exprimare și a informat întocmai cu prevederile normative văzute în ansamblu. Astfel, avocatul este direct implicat în funcționarea justiției și apărarea clientului, iar informările publicate de diverse trusturi de presă, cu renume și prestanță consacrate, reprezintă întocmai o fructificare a acestor norme și aprecieri ale Marii Camere.

S.C.P.A. „CUCULIS & ASOCIAȚII”

prin avocat partener Penciu Mădălin-Adrian

UPDATE Precizările Club Feroviar

  • Articolul citat din OUG 12/1998 precizează clar că este vorba de o limită MAXIMĂ de 100 m de la axul căii ferate care se poate stabili ca zonă de protecție feroviară. În același act normativ se precizează limita MINIMĂ de 20 m, lucru care nu se regăsește în replica trimisă de casa de avocatură
  • Cât despre expropriere, în acest caz este făcută pentru o cauză de utilitate publică, stabilită astfel prin intermediul unei Hotărâri de Guvern
  • În ceea ce privește cuantumul despăgubirilor, proprietarii care se consideră lezați pot introduce acțiune judecătorească, însă acest lucru, potrivit legii, nu este de natură a opri procesul de expropriere

Club Feroviar nu a avut nicio clipă intenția de a leza imaginea avocatului Adrian Cuculis sau a casei sale de avocatură, ci doar de a susține un proiect de importanță națională.

Linia ferată de aeroport, la minimum 12 m de case

Iar în ceea ce privește linia ferată de aeroport, lucrurile nu stau deloc așa cum spun localnicii, îndemnați de avocat să ceară despăgubiri mai mari. O demonstrează Nota de informare privind impactul exproprierilor în cadrul proiectului ˮModernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, obținută de Club Feroviar. În acest ddocument se precizează negru pe alb că impactul exproprierilor aferente acestui obiectiv de investiții este unul minim. Și se aduc și argumente în acest sens.

Astfel, traseul căii ferate se dezvoltă suprateran, pe partea stângă a Străzii Drumul Gării Odăi. ”Pe amplasamentul obiectivului de investiții se vor construi doar pilele viaductului și un drum de acces tehnologic. Distanța minimă măsurată de la axul căii ferate la fața clădirii este de 12,18 m. Aceste distanțe variază între 12,18 m și 24,28 m. Nu vor fi afectate proprietățile și nici accesul la acestea”, se arată în documentul citat.

linia ferată de aeroport

Distanța la care va trece linia ferată de casele oamenilor se poate lesne observa din planșa alăturată.

”Bonus” din partea CFR

Mai mult, se menționează clar faptul că utilitățile existente (conducte de apă, canal, rețele electrice și telecomunicații) vor fi relocate dacă va fi cazul, iar cheltuielile aferente acestui proces vor fi suportate de către CFR SA.

Cât privește afirmația că linia ferată va trece prin curțile oamenilor, și aceasta este falsă, din moment ce înălțimea viaductului va fi de 7,5 m deasupra nivelului solului, nefiind restricționat accesul la nicio proprietate. Ca bonus din partea CFR SA, Strada Drumul Gării Odăi va fi reabilitată în cadrul proiectului.

”CNCF CFR SA a luat decizia de a implementa acest proiect de interes național, optând pentru varianta de traseu cu impactul cel mai mic asupra tuturor clădirilor situate în zona amplasamentului actual”, se mai arată în nota de fundamentare menționată.

 

Ultimele Articole