spot_img
marți, noiembrie 29, 2022
spot_img

Licitații pentru ridicarea restricțiilor de viteză, lansate de regionalele Iași și Timișoara

Șase licitații pentru ridicarea restricțiilor de viteză pe calea ferată au fost lansate în ultimele 24 de ore de regionalele Iași și Timișoara ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Valoarea estimată cumulată a procedurilor de achiziție lansate de cele două regionale, care includ și cumpărarea de echipamente feroviare, se ridică la peste 950.000 de euro.

Adrian Bărbulescu

ridicarea restricțiilor de viteză

Regionala iași a CFR SA a lansat patru proceduri de achiziție. Primul anunț de licitație are ca obiect ”lucrări de reparații pentru ridicare restricții de viteză pe aparate de cale: Linia 500 Stația Bacău, TDJ 33/35”.

Pe linia 500 Ploiești-Vicșani, în stația Bacău, TDJ 33/35, panourile adiacente inclusiv linia 1MF, înregistrează uzuri avansate, depășind toleranțele admise de instrucțiile de specialitate. Materialul mărunt de cale este uzat și defect, traversele de lemn sunt necorespunzătoare, iar substratul de repartiție trebuie refăcut și protejat cu pânză nețesută NETESIN. Din această cauză, circulația trenurilor se realizează la limita prevederilor instrucționale în ceea ce privește toleranțele admisibile, fiind necesară introducerea restricției de viteză în cazul în care nu se vor lua măsuri de tratare a problemelor menționate. Suprastructura liniei în zona TDJ 33/35 este tip 49, traverse de lemn și beton, linie electrificată, instalație de semnalizare – BLA, prindere indirectă tip K. Neluarea măsurilor de consolidare a liniei cu asanarea platformei va conduce la restricționarea vitezei de circulație a trenurilor și chiar la închiderea circulației feroviare, aspect determinat de evoluția necorespunzătoare a stării căii. Valoarea totală estimată a contractului, care trebuie dus la bun sfârșit în termen de 120 de zile, este de 705.882,35 lei.

Pentru participarea la licitație, se solicită experiență similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 705.000 lei (fără TVA), realizate în cadrul unuia sau mai multor contracte. Prin lucrări de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar se înțeleg lucrări de construcție/modernizare/reparații capitale/reparații periodice/ întreținere linii CF.

Garanţia pentru participare este de 7.000 de lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 iunie 2021, ora 15,00.Lucrări pentru ridicarea restricțiilor de viteză pe linia Nicolina-Iași

ridicarea restricțiilor de viteză
FOTO cu rol pur ilustrativ

Un alt anunț de licitație are ca obiect ”Lucrări de reparații linii CF pentru ridicare restricţii de viteză: Linia încălecată Nicolina-Ungheni km 416+880-km 418+850 CN/CL”.

Pentru consolidarea liniei de cale ferată se vor executa în principal următoarele lucrări: înlocuirea traverselor de lemn necorespunzătoare cu traverse de beton T19 placate, ciuruirea manuală a materialului de balastare, burajul tehnologic al traverselor , montare/demontare dale din beton cu înlocuirea lor la trecerea la nivel cu CF km 418+640, sapatură în stratul de piatră spartă sub talpa traverselor și ciuruirea ei pe zona trecerii la nivel, încărcări/descărcări de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale în și din mijloacele de transport, manipulări de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale pe amplasament lucrare și la district, transportul materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale de la district pe amplasamentul lucrării și viceversa, profilarea prismului de piatră spartă, deplacare traverse de lemn scoase din cale (300 de bucăți). Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui finalizat în 120 de zile, este de 336.134,46 lei.

Se solicită experiență similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 336.000 de lei (fără TVA).

Garanţia pentru participare este de 3.360 de lei şi este irevocabilă. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15  iunie 2021, ora 15,00.Licitație pentru reparații pe linia Tecuci-Iași

vagoane de dormit la Trenul Foamei traseul trenului metropolitan Iași Mersul Trenurilor 2020-2021 mecanic de locomotivă de la Iași cușetă spre Iași
FOTO cu rol pur ilustrativ

Un alt anunț de licitație publicat de Regionala Iași are ca obiect ”Lucrări de reparații linii CF pentru ridicare restricții de viteză: Linia 600 Tecuci – Iași, TN km. 247+270”.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția lucrărilor de reparatii la trecerea la nivel cu calea ferată, realizată cu dale elastice tip STRAIL, amplasată la km 247+270 pe linia CF 600 Tecuci-Iaşi, intervalul de staţie Frunzeasca-Berheci. Din cauza traficului auto de tonaj greu, sistemul elastic din care este realizată trecerea la nivel se află într-o stare de degradare accentuată. Pe zona trecerii la nivel, starea liniei CF este la limita instrucțională privind parametrii căii (nivelul și direcția căii), înregistrându-se traverse de beton necorespunzătoare, material mărunt de cale uzat și defect, coroziune a tălpii șinei, colmatarea prismei de piatră spartă care a condus la apariția zonelor noroioase. Totodată nu este asigurată scurgerea apei din zona trecerii la nivel.  Valoarea totală estimată a contractului, care trebuie dus la bun sfârșit în termen de 120 de zile, este de 546.218,48 lei.

Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani, calculați până la data limită de depunere a ofertei, au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu cele care fac obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 546.000 de lei (fără TVA).

Garanţia pentru participare este de: 5.462 de lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 iunie 2021, ora 15,00.Licitație pentru echipamente de semnalizare

licitație pentru semnale prevestitoare luminoase
FOTO cu rol pur ilustrativ

Regionala Iași a mai publicat un anunț de licitație ce are ca obiect ”Echipament feroviar”.

Produsele ce urmează a fi achizitionate sunt subansamble ale echipamentelor pentru instalații feroviare: electromecanisme de macaz și sabot, instalații autostop, circuite de cale ce sunt utilizate pentru efectuarea în condiții instrucționale a lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor feroviare cu personal propriu în scopul menținerii în limitele de bună funcționare și asigurării siguranței circulației.

Valoarea totală estimată a contractului este de 309.972 de lei. Contractul este împărțit în patru loturi, după cum urmează:

  1. Lot 1 – Ansamblu de montaj și protecție inductor

Valoarea estimată fără TVA: 46.200 lei

  1. Lot 2 – Funii oțel de diferite mărimi

Valoarea estimată fără TVA: 29.972 lei

  1. Lot 3 – Bare reglabile echipate și suporți de montaj

Valoarea estimată fără TVA: 139.300 lei

  1. Lot 4 – Piese componente ale electromecanismelor de macaz (liniare+pârghii)

Valoarea estimată fără TVA: 94.500 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 26 mai 2021, ora 15,00.Licitație pentru ridicarea restricțiilor de viteză lansată de Regionala Timișoara

La rândul ei, regionala Timișoara a CFR SA a lansat două licitații. Primul anunț are ca obiect ”Lucrări de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe linii curente și directe – Linia 116 Crivadia-Merișor-Banița fir 2 km 60+800-64+500”.

Cu ocazia verificării liniilor, s-au constatat porțiuni de linie cu probleme de ecartament din cauza stării necorespunzătoare a traverselor de lemn normale, în special pe linia Livezeni-Simeria, unde circulă vagoane încărcate cu cărbune. Din cauza stării necorespunzătoare a fost introdusă restricția de viteză de 30 km/oră între stațiile Crivadia-Merișor-Banița km 60+800-64+500.

Lucrările pentru ridicarea restricțiilor de viteză constau în înlocuirea traverselor de lemn normale necorespunzătoare cu traverse de lemn noi, impregnate, un număr total de 3.400 de bucăți. între stațiile Crivadia-Merișor-Banița fir 2, pe porțiunile de linii în curbe, între km 60+800-64+500, în vderea asigurării siguranței circulației. Valoarea totală estimată a contractului, care trebuie finalizat în 80 de zile, este de 1.428.565,24 lei.

Ofertanții vor prezența o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii executate în ultimii cinci ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte că a executat unul sau mai multe contracte similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare individuală/cumulată de minimum 1.400.000 de lei.

Garanția pentru participare este 14.285,65 lei fără TVA pentru o perioadă de valabilitate de șase luni de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 iunie 2021, ora 15,00.

Se lansează lucrări de reparații la instalațiile SCB  din stația Călan Băi

ridicarea restricțiilor de viteză stația CF Ferry Boat reparații curente la instalațiile SCB reparații la instalațiile SCB reparații curente la instalațiile SCB
FOTO cu rol pur ilustrativ, spiact.ro

Un al doilea anunț de licitație al Regionalei Timișoara are ca obiect ”Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT4 Deva – instalații CED în Stația CF Călan Băi”.

Lucrările propuse a se realiza, conform caietului de sarcini, prevăd înlocuirea cablurilor din plumb de tip CSHPbI cu cabluri de tip CSYEAlAbY, respectiv realizarea subtraversărilor de cabluri și introducerea capetelor de cablu în picheți de aparataj, distribuitori și dulap de semnal, cu montaj în săpătură pentru prevenirea furturilor și devastărilor, precum și înlocuirea picheților de aparataj cu picheți în carcasă nemetalică. Valoarea totală estimată a contractului, ce trebuie dus la bun sfârșit în termen de „120 de zile, este de 1.379.939,81 lei.

Se solicită experiență similară pentru participarea la licitație. Ofertantul va prezența o listă prin care să facă dovada că în ultimii cinci ani a executat lucrări similare, la nivelul unui contract/mai multor contracte. Se consideră că sunt îndeplinite cerințele pentru demonstrarea experienței similare dacă ofertantul a executat lucrări de reparații la instalațiile SCB.

Garanția pentru participare este 13.798 de  lei fără TVA pentru o perioadă de valabilitate de șase luni de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 iunie 2021, ora 15,00.

Ultimele Articole