spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Licitații pentru defrișări și înlăturarea vegetației la Regionala Timișoara, în valoare de 200.000 de euro

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat luni dimineață două licitații pentru defrișări și înlăturarea vegetației, în valoare de peste 200.000 de euro.

licitații pentru defrișări

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Îndepărtarea vegetației pentru asigurarea vizibilității și gabaritului CF”.

Pe raza SRCF Timişoara au fost inventariate atât zonele cu potenţiale pericole din cauza creşterii vegetaţiei în gabaritul căii, cât şi asigurarea corespunzătoare a vizibilității instalațiilor de semnalizare, constatându-se necesitatea executării unor lucrări de defrişare, pentru evitarea problemelor care pot să apară în exploatare. Ţinând cont de cele constatate şi de necesitatea exploatării în condiţii de siguranţă a liniilor de cale ferată, se impune intervenţia în regim de urgenţă pentru defrişarea vegetaţiei din gabaritul liniilor pe o suprafaţă totală estimată la aproximativ 169.800 mp. Volumul mare de lucrări recenzate și posibilităţile limitate de execuţie a acestor categorii de lucrări cu personalul propriu impun necesitatea efectuării lor cu personal instruit şi specializat din cadrul unor firme autorizate şi agrementate AFER, pe baza unei achiziții efectuate conform reglementărilor legale. Lucrarea cuprinde toate activitățile necesare pentru tăierea vegetaţiei în vederea asigurării gabaritului și vizibilității semnalelor, se arată în anunț.

Vor fi defrişate suprafeţele împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul până la 10 cm, fără scoaterea rădăcinilor, cu transport la 20 m cu aranjare în grămezi, urmărindu-se evacuarea din zona liniei de cale ferată a tuturor deşeurilor rezultate din defrişări, care se vor aranja în grămezi, fără obturarea secțiunilor de scurgere a șanțurilor și podurilor existente în amplasamente.

Valoarea totală estimată a contractului este de 799.967,59 lei.

Licitații pentru defrișări și înlăturarea vegetației. Condiții de participare

Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani de zile calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante.

Valoarea garanției de participare este de 7.999,68 lei fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 9 decembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 9 iunie 2021.

Licitații pentru defrișări la trecerile la nivel

Un alt anunț postat luni în SEAP are ca obiect ”Defrișare vegetație la trecerile la nivel conform Legii 154/2018”.

Pentru respectarea Legii menționate privind asigurarea vizibilității la toate trecerile la nivel, indiferent de tipul semnalizării, pe o rază de 150 m măsurată din intersecție, a fost inventariat necesarul de lucrări de defrișare de pe raza secțiilor de întreținere linii. Valoarea totală estimată a contractului este de 199.985,42 lei.

Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante.

Valoarea garanției de participare este de 1.999,85 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 10 decembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 10 iunie 2021.

Ultimele Articole