duminică, mai 28, 2023
spot_img

Licitație pentru treceri la nivel la Regionala Craiova, în valoare de trei milioane de euro

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru treceri la nivel, opt la număr, în valoare de peste trei milioane de euro.

licitație pentru treceri la nivel
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Modernizare 8 TN de pe raza de activitate a SRCF Craiova: TN km 83+596 între stațiile Parângu – Bumbești, TN km 278+486 între stațiile Băbeni – Govora, TN km 27+060 între stațiile Turceni – Plopșoru, TN km 32+280 și TN km 39+840 între stațiile Plopșoru – Rovinari, TN km 213+415 și TN km 214+812 între stațiile Piatra Olt – Arcești, TN km 106+775 între stațiile Golești-Pitești (proiectare și execuție)”.

În cadrul contractului, se vor elabora proiectele tehnice și detaliile de execuție pe baza expertizelor și DALI existente. Se va obține avizul AFER pentru caietele de sarcini elaborate în cadrul proiectului tehnic. Se vor obține avizele și autorizațiile de construire în numele entității contractante. Se vor executa lucrările de refacere a substratului și a suprastructurii de cale ferată în zona trecerilor la nivel, de modernizare a trecerilor la nivel cu dale elastice, de amenajare a drumului în zonă, inclusiv montarea de parapete și indicatoare. Lucrările vor fi executate după avizarea planului de management al traficului feroviar și auto și obținerea tuturor avizelor și a autorizației de construire.

Licitație pentru treceri la nivel, împărțită în opt loturi

Valoarea totală estimată a contractului este de 15.756.522,29 lei, echivalentul a peste trei milioane de euro.  Contractul este împărțit în opt loturi, după cum urmează:

  1. Trecerea la nivel km 83+545(83+596) între stațiile Parângu-Bumbești

Valoarea estimată fără TVA: 973.553,40 lei.

  1. Trecerea la nivel km 278+486 între stațiile Băbeni-Govora

Valoarea estimată fără TVA: 2.318.181,36 lei.

  1. TN km 27+060 între stațiile Turceni – Plopșoru, TN km 32+280 și TN km 39+840 între stațiile Plopșoru-Rovinari

Valoarea estimată fără TVA: 7.080.478,79 lei.

  1. TN km 213+415 și TN km 214+812 între stațiile Piatra Olt-Arcești

Valoarea estimată fără TVA: 2.785.908,48 lei.

  1. Trecerea la nivel km 106+775 între stațiile Golești-Pitești

Valoarea estimată fără TVA: 2.598.400,26 lei.

Licitație pentru treceri la nivel. Condiții de participare

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită experiență similară pentru proiectare. Astfel, se va depune la dosar lista principalelor servicii prestate într-o perioadă care acoperă ultimii trei ani, din care să reiasă prestarea de servicii similare, la nivelul unui contract/mai multor contracte în valoare individuală/cumulată de minimum 62.400 lei fără TVA pentru Lotul 1; 62.400 lei fără TVA pentru Lotul 2; 182.200 lei fără TVA pentru Lotul 3; 124.800 lei fără TVA pentru Lotul 4; 67.400 lei fără TVA pentru Lotul 5. Servicii similare acceptate: elaborare proiecte tehnice pentru constructie sau reparare sau modernizare treceri la nivel cu calea ferată.

Pentru execuție, se solicită lista lucrărilor realizate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii cinci ani, din care să reiasă executarea de lucrări similare, la nivelul unui contract/mai multor contracte în valoare individuală/cumulate de minimum 911.100 lei fără TVA pentru Lotul 1; 2.255.700 lei fără TVA pentru Lotul 2; 6.898.200 lei fără TVA pentru Lotul 3; 2.661.100 lei fără TVA pentru Lotul 4; 2.531.000 lei fără TVA pentru Lotul 5. Prin lucrări similare, se înțeleg: lucrări de construcții/reparații/consolidare linii CF, lucrări de reparații curente/reparații capitale/modernizări instalații SCB, sau lucrări de modernizare treceri la nivel.

Ofertantul va constitui o garanție de participare astfel: 9.755,53 lei pentru lotul 1, 23.181,81 lei pentru lotul 2, 70.804,78 lei pentru lotul 3, 27.859,00 lei pentru lotul 4, 25.984,00 lei pentru lotul 5. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este date de 14 ianuarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 14 mai 2021.

Ultimele Articole