Licitație pentru semnale prevestitoare luminoase și iluminat la macazuri, lansată de Regionala Cluj

22 decembrie 2020

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru semnale prevestitoare luminoase și iluminat la semafoare și macazuri, în valoare de peste 60.000 de euro.

licitație pentru semnale prevestitoare luminoase
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Introducerea semnalelor prevestitoare luminoase și iluminatului electric la semafoare și macazuri în stațiile cu instalații CEM sau TS+TM, SBW: Leordina, Dealul Ștefăniței”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 298.707.12 lei, echivalentul a aproximativ 61.000 de euro. Lucrările de introducere a semnalelor prevestitoare luminoase și a iluminatului electric la semafoare și macazuri la instalațiile SBW sunt impuse de necesitatea asigurării unei funcționări normale și neîntrerupte a acestora. Indicațiile acestora trebuie să fie percepute corect și la timp de către mecanicii de locomotivă, asigurând astfel condițiile de regularitate și de siguranță a circulației trenurilor, se arată în anunț. Se vor face în principal lucrări de înlocuiri de panouri luminoase la semnalele prevestitoare și montarea cablurilor aferente, lucrări de pozare a cablurilor pentru realizarea iluminatului electric la semafoare, montarea la fiecare cabină și la semafoarele de intrare a câte unui dulap tip redus, înlocuirea picheților telescopici, a cablajului picheților telescopici și inductorilor, precum și a suportului de prindere al inductorului, aferente instalației de autostop.

Licitație pentru semnale prevestitoare luminoase. Condiții de participare

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se solicită o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani de zile, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante.

Firmele trebuie să facă dovada că au executat și dus la bun sfârșit lucrări similare, de natura și complexitatea celor supuse prezenței achiziții, sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, în valoare cumulată de minimum 298.700 de lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Garanția de participare este 2.950 de lei și se constituie prin virament bancar în contul entității contractante. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 ianuarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 11 mai 2021.