spot_img
marți, mai 24, 2022
spot_img

Licitație pentru repararea locomotivelor CFR Călători, în valoare de 22,5 milioane de euro

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători a lansat o licitație pentru repararea locomotivelor, în valoare de 22,5 milioane de euro. Nu este clar de unde va fi finanțată achiziția, la rubrica din SEAP fiind bifată opțiunea ”Alte fonduri”.

licitație pentru repararea locomotivelor pază la Depoul de Locomotive Cluj

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de reparație planificată tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW dotate cu instalație comandă locomotivă ICOL și alte servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW dotate cu instalație comandă locomotivă ICOL”.

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție publică este cuprinsă în intervalul 1.315.000 și 109.220.467,85 lei. Se intenționează în acest sens încheierea unui contract cadru pe o perioadă de patru ani de zile, urmat de contracte subsecvente.

La evaluarea ofertelor, prețul va cântări în proporție de 90%, restul fiind alocat termenului de garanție. Conform prevederilor caietului de sarcini, termenul de garanție al serviciilor prestate este de 12 luni. Astfel, se vor puncta ofertele tehnice care prevăd termene de garanție mai mari de un an de zile, pentru că acestea asigură o efectuare a serviciilor de reparații la un nivel calitativ ridicat, nivel care se reflectă în fiabilitatea și disponibilitatea materialului rulant în exploatare, respectiv în remorcarea trenurilor de călători, se arată în anunțul de licitație.

Licitație pentru repararea locomotivelor. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație, media cifrei de afaceri pe anii 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie de minimum 13 milioane de lei. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, ofertanții vor prezenta orice documente edificatoare: declarații sau extrase bancare, situații financiare sau extrasele din situațiile financiare, declarație privind cifra de afaceri pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2017, 2018 și 2019) sau alte documente relevante.

Garanția de participare este de 131.500 de lei, valabilă trei luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 septembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 21 decembrie 2020.

Ultimele Articole