spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Licitație pentru modernizare peroane în gara Constanța. Vor fi luate în calcul două variante

Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru modernizare peroane în gara Constanța, în valoare de aproximativ 25.000 de euro.

licitație pentru modernizare peroane peroane moderne la Gara Constanța trenuri cu electricieni Trenurile Soarelui 2020 gratis cu trenul vagoane modernizate mersul trenurilor de Sfânta Maria călătorii cu trenul pentru studenți tren suplimentar spre Constanța revizia tehnică a vagoanelor

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Modernizare peroane şi copertine staţia CF Constanţa (expertiză şi DALI)”.

Serviciul care se va achiziţiona constă în elaborarea expertizei tehnice şi a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, întocmirea documentaţiei şi obţinerea certificatului de urbanism pentru lucrările de modernizare a peroanelor şi copertinelor din staţia Constanţa.

Peronul principal al staţiei (peronul liniei 1) şi peroanele dintre liniile 2-3 si 4-5 sunt într-o stare avansată de degradare. Starea tehnică a peroanelor existente, degradate atât în plan longitudinal cât şi transversal, coroborată cu traficul anual de călători, precum şi cu necesitatea asigurării siguranţei în exploatare, presupun lucrări de intervenţie, bazate pe o documentaţie elaborată conform prevederilor legale în vigoare. Expertiza și DALI vor furniza soluții pentru modernizarea peroanelor, copertinelor și a instalaţiilor aferente din stația CF Constanţa.

Proiectantul va prezenta cel puţin două variante şi va propune una dintre ele, specificând avantajele şi dezavantajele fiecăreia, urmând ca beneficiarul, după avizarea în CTE, să avizeze una dintre acestea, pe baza căreia se va întocmi proiectul tehnic. Durata de prestare a serviciului este de maximum 90 de zile de la data prevazută în ordinul de începere a contractului și exclude perioada aferentă analizării, verificării și avizării expertizei și DALI și a obținerii certificatului de urbanism.

Valoarea totală estimată a contractului este de 123.468,71 lei, echivalentul a peste 25.000 de euro.

Licitație pentru modernizare peroane în gara Constanța. Condiții de participare

Ofertantul va declara în DUAE principalele servicii similare prestate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii trei ani de zile, în valoare individuală/cumulată de minimum 123.468 de lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte servicii similare acceptate: servicii de expertizare si elaborare documentații tehnico-economice în domeniul infrastructurii feroviare.

Valoarea garanției de participare este de 1.234 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 1 februarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 1 octombrie 2021.

Ultimele Articole