CFR SA a lansat o licitație pentru licențe IT în valoare de aproape un milion de lei

5 septembrie 2020

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru licențe IT în valoare de aproape un milion de lei.

licitație pentru licențe IT

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat sâmbătă anunțul de licitație ce are ca obiect ”Licențe IT (Windows server user cal și Windows server datacenter CORE-2SL)”.

În vederea desfășurării în bune condiții și fără întrerupere a activităților/atribuțiilor din cadrul CFR SA este necesară achiziția de licențe IT, se arată în anunț. Valoarea totală estimată a contractului ce se urmărește a fi încheiat este de 998.586,3 lei, echivalentul a peste 200.000 de euro.

Termenul de livrare a produselor software de tip pachete de licențe, Windows Server User Cal și Windows Server Data Center Core 2 SL este de minimum 10 zile și maximum 40 de zile de la data semnării contractului. Pachetele de licențe, Windows Server User Cal și Windows Server Data Center Core 2 SL se vor livra online sau pe suport fizic, împreună cu documentația de licențiere și celelalte documente care însoțesc pachetul software ofertat.

Obiectivul prezentei proceduri este de a evita creșterea gradului de risc cu privire la infectarea cu malware și utilizarea de software contrafăcut sau nelicențiat, risc ce oferă posibilitatea furtului de informație (date personale sau de importanță vitală pentru companie), distrugerii informațiilor (de pe PC-uri, din bazele de date sau din cutii de poștă electronică) sau poate perturba activitatea curentă a angajaților prin blocarea accesului la diferite servicii critice (aplicații de business, poștă electronică etc.). În cazul furtului de informații, acestea pot fi vândute mai departe și utilizarea lor poate avea repercusiuni majore asupra companiei și angajaților, atât materiale cât și de imagine, precizează administratorul infrastructurii feroviare publice.

Este necesar ca produsele achiziționate să fie de tip licențe perpetue, pentru a putea fi îndeplinită durata minimă de garanție și termenul de valabilitate. Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție. Totodată se va asigura acces la platforma ce oferă update-uri și pachete de securitate pe toată durata de viață. Cantitatea (unitatea de măsură): Licență Pachet Software Windows Server User CAL – Per User – 3.300 de bucăți, Licență Pachet Software Windows Server Data Center Core 2SL –2xcore – 100 de bucăți.

Licitație pentru licențe IT. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație, se solicită lista principalelor livrări de produse efectuate în ultimii trei ani. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau maximum cinci contracte din care să reiasă livrarea unor produse similare în valoare individuală/cumulată de minimum 998.586,30 lei. Prin furnizarea de produse similare se înțelege: unul sau mai multe contracte din care reiese că au fost livrate produse similare; furnizarea produselor similare din listă se confirmă prin prezentarea de contracte/procese verbale de recepție (parțiale/finale)/facturi/documente constatatoare sau recomandări emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.

Valoarea garanției de participare la licitație este de 9.900 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7 octombrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 7 februarie 2021.