duminică, februarie 18, 2024
spot_img

Licitație pentru întreținere și reparație a căii ferate București – Brazi, în valoare de un milion de lei

O licitație pentru întreținere și reparație a căii ferate București – Brazi, în valoare de un milion de lei, a fost lansată vineri de CFR SA în portalul de achiziții publice.

licitație pentru întreținere și reparație lucrări la infrastructura feroviară

Este vorba de contractul pentru ”Întreținere și reparație Coridor IV PanEuropean tronson București – Câmpina – Predeal (preț inclus materiale, manoperă) fără utilaje grele de cale – Lot București – Brazi”.

Lucrările vor consta în inlocuiri de aparate de cale (macazuri), piese pentru aparate de cale, JIL–uri, traverse din beton armat, șină. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 15 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Valoarea totală estimată este de 1.092.546.81 lei. Conform antemăsuratorei și anexei la Caietul de sarcini, valoarea estimată fără TVA este de 1.349.946,81 lei. Valoarea lucrărilor care urmează a fi executate: 1.092.546,81 lei fără TVA. Valoarea materialelor puse la dispoziție de către achizitor – 257.400 lei fără TVA. Durata contractului este de trei luni.

Licitație pentru întreținere și reparație. Se cere experiență similară

Trebuie depusă lista lucrărilor executate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru lucrarile cele mai importante. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă lucrări similare executate în ultimii cinci ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 1.092.546,81 lei fără TVA. Lucrările similare acceptate sunt: execuția de lucrări de construcții și/sau reparații infrastructura CF (linii cf) sau modernizare/reabilitare infrastructura CF (linii cf).

Se solicita garantie de participare in cuantum de 10.925,46 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 12.08.2019, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 12.12.2019.

Ultimele Articole