Licitație pentru fibră optică la CFR, în valoare de peste 700.000 de euro

4 iunie 2020

O licitație pentru fibră optică, în valoare de peste 700.000 de euro, a fost lansată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

licitație pentru fibră optică

În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat joi după-amiază anunțul de licitație având ca obiect “Lucrări de reîntregire reţea magistrală cu fibră optică pe tronsonul Malnaş Băi-Siculeni (proiectare și execuție) – SRCF Brașov”.

Tronsonul de cablu cu 24 de fibre optice va fi realizat din 16 secțiuni (secțiunea de început nr. 9A, iar secțiunea finală nr. 24A).

Valoarea totală estimată a contractului este de 3,45 milioane de lei, echivalentul a aproape 710.000 de euro. Lucrările trebuie executate într-un termen de 14 luni.

Licitație pentru fibră optică. Condiții de participare

Pentru particiarea la licitație, firmele trebuie să prezinte lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de zile din care să rezulte că au fost executate lucrări similare a căror valoare individuală/cumulată a fost de minimum 3,3 milioane de lei fără TVA, în cadrul a maximum cinci contracte. Prin lucrări similare se înțelege lucrări de construcții-montaj, instalații de telecomunicații feroviare (Tc) sau reparații instalații de telecomunicații feroviare (Tc), având în vedere că acestea au ponderea cea mai mare în cadrul contractului.

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar în contul entităţii contractante sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantum de 34.500 de lei, pentru o perioada de cel puţin patru luni de la data limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 8 iulie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 8 noiembrie 2020.