spot_img
sâmbătă, septembrie 24, 2022
spot_img

Licitație pentru energie electrică la STB, în valoare de 10 milioane de euro

Societatea de Transport București a lansat vineri dimineață o licitație pentru energie electrică în valoare de aproape 10 milioane de euro. Contractul care va fi încheiat va fi valabil pe un an de zile și va veni în continuarea celui aflat în derulare cu Hidroelectrica, care expiră la data de 30 iunie 2021.

Adrian Bărbulescu

licitație pentru energie electrică licitații lansate de STB STB repară acoperișuri de depouri Zilele Feroviare la Depoul Dudești
Depoul Dudești

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Energie electrică”. Valoarea totală estimată a contractului de tip acord-cadru este de 47.405.335,79 lei, echivalentul a aproximativ 9,6 milioane de euro.

La evaluarea ofertelor, experiența personalului desemnat pentru executarea contractului (componenta calitativă) va cântări în proporție de 5%, restul urmând a fi acordat pentru componenta financiară.  Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să facă dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent.

Garanția de participare este stabilită la valoarea de 244.103 lei.  Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 aprilie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 20 iulie 2021.Licitație pentru energie electrică la STB. La București și Predeal

Achiziția produselor ce fac obiectul caietului de sarcini se realizează în contextul asigurării de către entitatea contractantă a alimentării cu energie electrică a tuturor punctelor de consum ce aparțin STB SA, în perioada 01.07.2021 ora 00,00 – 30.06.2022 ora 24,00.

Locurile de consum ale STB SA se pot împărți în următoarele categorii de consumatori:

I Tracţiunea electrică, reprezentată de un sistem energetic compus din 38 de substaţii alimentate prin feederi de medie tensiune.

II Unităţile STB-SA racordate la medie tensiune: Atelierele Centrale şi Sediul Central.

III Casa de odihnă STB SA din Predeal.

IV Unităţile STB-SA racordate la joasă tensiune:

  1. a) depourile, autobazele, sediile administrative (24 de locuri de consum).
  2. b) serviciile interne de rezervă ale substaţiilor STB SA (21 de locuri de consum).
  3. c) centrele de emitere a cardurilor de călătorie STB SA (174 de locuri de consum).
  4. d) cabinele de la capetele de linii (31 de locuri de consum).


Contractul în vigoare a fost semnat cu Hidroelectrica

În prezent, alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale STB SA este asigurată printr-un acord cadru și contract subsecvent, care expiră pe 30 iunie 2021.

Contractul a fost semnat anul trecut cu SPEEH Hidroelectrica, ce a concurat cu Tinmar Energy la licitația organizată atunci de STB. Valoarea contractului aflat în vigoare este de 45.591.042,57 lei, în condițiile în care se pornise de la o valoare estimată de 50.770.360,38 lei, deci mai mare decât cea de la prezenta licitație. Scopul procedurii de achiziție lansate acum este asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a tuturor locurilor de consum ale STB SA.

Cantitatea de electricitate și vârfurile de consum

Cantitatea de energie electrică estimată este de 104.600 kWh. Contractantul trebuie să dețină licență de furnizare a energiei electrice valabilă la data depunerii documentației. Contractantul va respecta cerințele impuse de Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.6/2017.

Pentru tracţiunea electrică (tramvaie și troleibuze), vârfurile de consum se înregistrează în intervalele de timp 6.00-8.00 și 15,00-22,00, iar tensiunile  de alimentare sunt de 6 kV,10 kV și 20 kV. Tensiunile de alimentare pentru unităţile STB SA racordate la joasă tensiune sunt de 400/230 V, respectiv 10 kV pentru unităţile racordate la medie tensiune. Preţul energiei electrice active va fi stabilit în tarif monom simplu la joasă tensiune, respectiv medie tensiune in funcție de punctul de delimitare stabilit prin avizul tehnic de racordare.

Contractantul va încheia contractele conexe aferente serviciilor de sistem, transport, distribuţie de energie electrică, serviciile prestate de operatorul de pieţe centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta, precum şi pentru energia de echilibrare, incluzând în preţul de livrare şi costurile respective.

Pentru locurile de consum noi care vor fi puse in functiune ulterior pe durata derularii acordului cadru/contractului, contractantul va furniza energie electrică cu acelasi preț de livrare stabilit în acordul cadru.

Ultimele Articole