Licitație pentru curățenie în trenuri la București Obor, Urziceni, Videle, Târgoviște și Giurgiu

18 noiembrie 2020

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători a lansat o licitație pentru curățenie în trenuri în stațiile București Obor, Urziceni, Videle, Târgoviște și Giurgiu, în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

licitație pentru curățenie în trenuri deraiere la București Obor licitație Revizia de Vagoane București Obor blocuri lângă calea ferată

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat miercuri dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Serviciul de salubrizare intermediară la trenurile de călători din stațiile cap secție: Urziceni, București Obor, Videle, Târgoviște și Giurgiu”.

Valoarea totală estimată a contractului, ce urmează a fi încheiat pe o perioadă de un an de zile, este de 480.317,04 lei, echivalentul a peste 98.000 de euro.

Licitație pentru curățenie în trenuri. Condiții de participare

Participanții la procedura de achiziție trebuie să prezinte informații generale privind cifra medie de afaceri globală, pe ultimii trei ani de zile (2018-2020).

Se va completă DUAE de către toți ofertanții participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Garanția de participare este în valoare de 4.803 lei, valabilă 120 de zile de la termenul limită depunerii ofertelor, conform modelului din secțiunea formulare. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 decembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 18 aprilie 2021.