Licitație pentru coșuri de gunoi la Metrorex, în valoare de peste 90.000 de euro

21 octombrie 2020

Metrorex a lansat o licitație pentru coșuri de gunoi și kituri de montaj, contract cu o valoare estimată de peste 90.000 de euro.

licitație pentru coșuri de gunoi

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat miercuri dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Coșuri de gunoi (cvadruplu) de exterior – 4 recipiente interioare + Kit montaj/set”.

Valoarea totală estimată a contractului, ce se vrea încheiat în urma unei proceduri simplificate de licitație, este de 450.000 de lei, echivalentul a aproximativ 92.000 de euro. În anunțul de licitație nu se precizează numărul de coșuri de gunoi care se intenționează a fi achiziționate de către Metrorex.

Licitație pentru coșuri de gunoi. Condiții de participare

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită executarea de livrări de tipul specificat. Astfel, ofertanţii vor prezenta o listă cu principalele livrări de produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achiziție, realizate în ultimii trei ani de zile, cu indicarea valorilor, cantităţilor, datelor de derulare şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de 335.000 de lei, fără TVA.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 4.500 de lei. Perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv șapte luni de zile. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 noiembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 5 iunie 2021.