spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Licitație de 160 milioane de euro pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat miercuri după amiză o megalicitație în valoare de 160 milioane de euro pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată din toată țara în următorii patru ani de zile. Acordul-cadru va fi încheiat la nivel central CFR SA, iar contractele subsecvente – la nicelul regionalelor.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de întreținere și reparație a trecerilor la nivel cu calea ferată (8 loturi)”.

Pentru asigurarea desfășurarii activității de întreținere a trecerilor la nivel cu calea ferată prin înlocuirea elementelor componente cu altele noi de același tip pe o lungime cumulată propusă de minimum 2.560 m liniari (320 de treceri la nivel) și maximum 20.480 m liniari de trecere la nivel cu calea ferată (2.500 de treceri) în decursul a patru ani, CFR SA își propune încheierea a opt acorduri cadru.

Valoarea totală estimată este cuprinsă între 59.467.776 și 792.903.680 de lei.

Prin execuția acestor lucrări se realizează înlocuirea elementelor componente ale trecerii la nivel cu calea ferată și ale suprastructurii căii, având ca rezultat eliminarea restricțiilor de viteză, prin aducerea liniei în parametrii de exploatare proiectați și implicit asigurarea confortului sporit și a siguranței circulației rutiere. Lucrările cuprind următoarele operații minime: demontarea trecerii la nivel existente, demontarea suprastructurii CF, execuția săpăturii, realizarea săpăturii necesare pentru scurgerea apelor în zona trecerii la nivel, refacerea substratului căii, așternerea de Geotextil cu rol de separare, așternerea de Geotextil cu rol de ranforsare.

După aceste operațiuni, se va trece la următoarele: execuție de strat compactat de piatră spartă sub talpa traverselor, pozarea traverselor noi, montarea șinelor pe traversele din beton, realizarea prismei căii, sudarea șinelor prin înglobarea acestora în tronsonul CFJ (cale ferată fără joante), așezarea dalelor elastice cu montarea fundației de rezemare a dalelor exterioare, amenajarea racordării drumului cu calea ferată, montarea parapetului de protecție, montarea indicatorului cruce dublă, montarea indicatoarelor CF.

Lucrări pentru modernizarea trecerilor la nivel, împărțite în opt loturi

Acordul-cadru va fi încheiat la nivel central CFR, iar contractele subsecvente se vor încheia la nivel de regională, în limita fondurilor alocate. Frecvența contractelor subsecvente va fi de maximum două pe an.

Contractul este împărțit în opt loturi, câte unul pentru fiecare regională de căi ferate. Pentru fiecare dintre cele opt loturi, valoarea estimată fără TVA este cuprinsă între 7.433.472 și 99.112.960 de lei.Condiții de participare la procedura de achiziție

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să facă dovada că a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor) lucrări în domeniul infrastructurii feroviare de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, respectiv: lucrări de construcții căi ferate noi; și/sau lucrări de modernizare și/sau reabilitare și/sau consolidare și/sau reparații capitale a căii ferate; și/sau lucrări de întreținere periodică a căii ferate și lucrări de sudare a şinelor de cale ferată; și/sau lucrări de reparații curente a căii ferate și lucrări de sudare a şinelor de cale ferată.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7 aprilie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 7 august 2022.

Ultimele Articole