Licitație Metrorex pentru țevărie și profile metalice, în valoare de 50.000 de euro

4 august 2020

O licitație Metrorex pentru țevărie și profile metalice, în valoare de 50.000 de euro, a fost lansată marți dimineață.

licitație Metrorex pentru țevăraie stația de metrou Tudor Vladimirescu lucrări în stația de metrou stația Parc Drumul Taberei pierderile la Metrorex stația Valea Ialomiţei alertă cu bombă la metrou probleme la metrou coronavirus la Metrorex coronavirus la metrou bugetul Metrorex pe 2020 energie electrică la Metrorex BVC Metrorex pe 2020 Metrorex cumpără apă plată rectificare bugetară la Metrorex casierii pentru elevi BVC Metrorex pe 2019

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul ”Produse metalurgice”.

Valoarea totală estimată a contractului ce urmează a fi încheiat la finele procedurii de achiziție publică este de 245.962,68 lei, echivalentul a peste 50.000 de euro.

Procedura este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Țevărie

Valoarea estimată fără TVA: 115.080 de lei.

  1. Profile

Valoarea estimată fără TVA: 130.882,68 lei.

Licitație Metrorex pentru țevărie și profile metalice. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor prezenta o listă cu principalele livrări de produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achiziție, realizate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, cantităților, datelor de derulare și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani de zile (calculați pană la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată, astfel: pentru Lot 1 – produse similare în valoare de 100.000 de lei, fără TVA; pentru Lot 2 – produse similare în valoare de 100.000 de lei, fără TVA.

Garanția de participare este de 1.150 de lei pentru Lotul 1 și de 1.300 de lei pentru Lotul 2. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 august 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 20 noiembrie 2020.