spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Licitație la Regionala Timișoara a CFR SA, pentru construcția unei noi linii de cale ferată

O licitație la Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, lansată în ultima zi a lui 2020, are ca obiect construcția unei noi linii de cale ferată.

licitație la Regionala Timișoara Retrospectiva feroviară 2020 Strategia feroviară 2021-2025
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat joi după amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Construire LFI în Halta de mișcare Șag, construire joncțiune LFI și modificare infrastructură în Halta de mișcare Șag”.

Lucrarea este amplasată în localitatea Șag, județul Arad. Construirea liniei ferate industriale racordate la reţeaua feroviară publică este o lucrare de investiţie care urmează a se racorda la infrastructura feroviară din linia 4 a haltei Șag, linie de primire-expediere, în dreptul km 39+570 al liniei CF 218, linie electrificată, interoperabilă, în vederea asigurării accesului vagoanelor în incinta beneficiarului. Conducerea SC Agro Biograins SRL deține un teren care este amplasat pe partea stângă a liniei CF 218 Timișoara Nord – Arad, în halta de mișcare Șag, de la km 39+665 la km 39+936, pe o lungime de 271 m, la o distanţă de 14 m faţă de axul liniei CF (linia III directă) şi doreşte să poată primi şi expedia de/pe calea ferată produse cerealiere pentru care este necesar un racord CF care se va realiza prin intermediul schimbătorului de cale nr. 13, nou înființat, proprietate a CFR, ultima joantă a acestuia fiind la km 39+603,80, reprezentând km 0+000,00 al LFI.

Licitație la Regionala Timișoara, în valoare de 150.000 de euro

Valoarea totală estimată a contractului, care se va duce la bun sfârșit în nouă luni de zile, este de 731.467,18 lei, echivalentul a aproximativ 150.000 de euro.

Lucrarea nu va fi plătită de CFR SA. ”Sursa de finanţare este surse finanţate de terţi – Lista obiectivelor de investiţii finanţate de terţi CN CF CFR SA pentru anul 2020”, se arată în anunțul de licitație.

Condiții de participare la procedura de achiziție

Pentru participarea la licitație, cifra medie de afaceri globală pe ultimii trei ani a ofertantului trebuie să fie de cel puţin 700.000 de lei. Se va declarara cifra de afaceri globală pe ultimii trei ani, şi anume: 2017, 2018 şi 2019, calculată la cursurile medii BNR anuale (leu/valută).

Ofertantul (sau fiecare membru al asocierii, în cazul în care ofertantul este o asociere) va prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani de zile, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, lucrări similare, adică construcţii/reparaţii şi întreţinere linii de cale ferată a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 700.000 de lei fără TVA.

Garanţia pentru participare este de 7.314 lei fără TVA pentru o perioadă de valabilitate de șase luni de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 februarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 2 august 2021.

Ultimele Articole