Licitație la Regionala Timișoara, pentru reparații la clădiri și construcții speciale

5 decembrie 2020

A fost lansată o licitație la Regionala Timișoara, pentru reparații la clădiri și construcții speciale, în valoare de aproximativ 360.000 de euro.

licitație la Regionala Timișoara licitație pentru aparate de distribuție licitație pentru piese de schimb licitație la Regionala București licitații la CFR Călători licitație pentru filtre de combustibil licitație a CFR Călători licitație pentru contactoare licitații feroviare licitație a Regionalei București

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Intervenții accidentale la construcțiile și instalațiile aferente clădirilor de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara – 3 loturi”.

Pe raza Regionalei Timișoara, la clădirile și construcțiile speciale destinate călătorilor sau în care își desfășoară activitatea personalul CNCF CFR SA, este necesară execuția de lucrări pentru intervenții accidentale, acestea urmând a fi executate în regim de urgență sau se vor executa lucrări de reparații pe bază de comandă emisă de Divizia Linii.

Valoarea totală estimată a contractului este de 1.750.000 de lei, echivalentul a aproape 360.000 de euro. Contractul este împărțit în trei loturi, după cum urmează:

  1. Intervenții accidentale la construcțiile și instalațiile aferente clădirilor de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara: Lot 1 RC Timișoara

Valoarea estimată fără TVA: 850.000 de lei

  1. Intervenții accidentale la construcțiile și instalațiile aferente clădirilor de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara: Lot 2 RC Arad

Valoarea estimată fără TVA: 450.000 de lei

  1. Intervenții accidentale la construcțiile și instalațiile aferente clădirilor de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara: Lot 3 RC Deva

Valoarea estimată fără TVA: 450.000 de lei.

Licitație la Regionala Timișoara. Condiții de participare

Ofertanții vor prezenta o listă a lucrărilor similare cu cele ale prezentului contract, realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor cuprinzând perioade, beneficiari, indiferet dacă aceștia sunt autorități contractante sau privați, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante. Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de reparații și întreținere la construcții civile, instalații în construcții (alimentare cu apă, canal, rețele și echipamente termice și/sau electrice etc.). Se acceptă ca experiență similară și lucrări de complexitate mai mare, cum ar fi: construcția de clădiri noi rezidențiale și/sau nerezidențiale, hale industriale, alte tipuri de construcții similare (inclusiv instalațiile de utilităti aferente acestora) etc.

Valoarea garanției de participare este, după cum urmează: Lot 1 – 8.500 de lei; Lot 2 – 4.500 de lei; Lot 3 – 4.500 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 23 decembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 23 iunie 2021.