spot_img
marți, ianuarie 25, 2022
spot_img

Licitație la Regionala Cluj pentru îndepărtarea vegetației din gabaritul căii ferate

O licitație la Regionala Cluj a CFR SA a fost lansată luni în sistemul electronic de achiziții publice, având ca obiect îndepărtarea vegetației din gabaritul căii ferate.

licitație la Regionala Cluj

Este vorba de anunțul ”Asigurarea vizibilității și gabaritului prin curățiri de vegetație pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj”, postat în SICAP.

Se dorește achiziția serviciilor de tăiere, îndepărtare și tocare a vegetației în zona caii ferate, pentru asigurarea gabaritului în linie curentă și a vizibilității la trecerile la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Cluj. Pentru îndeplinirea acestui scop, entitatea contractantă are în vedere încheierea unui acord cadru pe patru ani de zile, cu frecvența anuală a contractelor subsecvențe. Graficul de prestare a serviciilor va fi de 140 zile calendaristice/an (100 zile lucrătoare/an).

Licitație la Regionala Cluj. Se cere experiență similară

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție este cuprinsă între 356.000 și 1.424.000 de lei. Îndepărtarea vegetației și defrișarea presupune îndepărtarea arbuștilor și buruienilor din prisma de balastare, de pe banchetă și din rombul de vizibilitate a trecerilor la nivel/gabaritului liniei curente și tocarea materialului vegetal rezultat. Operațiunile se vor face în zonele cu vizibilitate redusă la trecerile la nivel, pentru asigurarea siguranței circulației feroviare și a celei rutiere, precum și în zonele unde gabaritul liniei este afectat. Anual se vor actualiza anexele care cuprind suprafețele afectate. În primul an, pentru asigurarea vizibilității la trecerile la nivel cu calea ferată, la cele 309 pasaje rezultă o suprafață de 1.086.400 mp de defrișat. În anii următori, anexele cu suprafețele recenzate pot cuprinde și zone de linie curentă, în cantitate minimă de 50 de hectare și cantitate maximă de 108,64 hectare.

Ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor servicii similare cu obiectul prezentei proceduri, prestate pe parcursul unei perioade ce acoperă cel mult ultimii trei ani, din care cel puţin un contract încheiat şi finalizat la calea ferată. Lista va conţine valori, perioade de execuţie, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt entităţi contractante sau clienţi privaţi, şi trebuie să reflecte faptul că s-au executat servicii similare cu obiectul procedurii prezente: asigurarea vizibilităţii şi gabaritului la calea ferată, prin curăţiri de vegetaţie – a căror valoare individuală sau cumulată să fie de minimum 350.000 de lei fără TVA.

Cuantumul garanției de participare la licitație este de 3.500 de lei, cu valabilitate pentru o perioadă de cel putin 120 zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 decembrie 2019, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 10 aprilie 2020.

Ultimele Articole