spot_img
sâmbătă, noiembrie 27, 2021
spot_img

CFR SA a lansat licitația pentru utilaje grele de cale. Urmează cea pentru trenuri de lucru

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat marți dimineață licitația pentru utilaje grele de cale, cu o valoare de peste 20 de milioane de lei. Ea este supusă unei clauze suspensive, legate de obținerea finanțării. În perioada următoare ar trebui lansată și licitația pentru trenurile de lucru, anunțată încă de anul trecut de fostul prim-ministru Ludovic Orban.

Adrian Bărbulescu

licitația pentru utilaje grele de cale consolidarea liniei ferate Bacău-Piatra Neamț consolidarea terasamentului căii ferate pe M600
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Mașini și utilaje grele de cale (5 loturi)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 108.500.000 de lei, echivalentul a aproape 22 milioane de euro.

Cele cinci loturi scoase la licitație sunt următoarele:

 1. Lot 1 – Mașină de ciuruit balast în linie curentă și pe aparate de cale

Valoarea estimată fără TVA: 37.500.000 lei

 1. Lot 2 – Maşină de burat nivelat și ripat cu avans continuu cu burajul a două traverse simultan

Valoarea estimată fără TVA: 27.500.000 lei

 1. Lot 3 – Maşină de burat linia curentă și aparate de cale

Valoarea estimată fără TVA: 22.500.000 lei

 1. Lot 4 – Mașină de profilat balastul căii ferate

Valoarea estimată fără TVA: 13.000.000 lei

 1. Lot 5 – Maşină automată de sudură electrică a şinei cap la cap prin presiune şi contact

Valoarea estimată fără TVA: 8.000.000 lei.

Mașina de ciuruit balast în linie curentă și pe aparate de cale este un utilaj autopropulsat, care are capacitatea deplină de a curăța patul de balast de sub liniile de cale ferată, precum și de sub aparatele de cale, pentru a aduce balastul la o calitate optimă, cerută de condițiile de transport.

Maşina de burat nivelat și ripat cu avans continuu cu burajul a două traverse simultan este destinată efectuării lucrărilor de reparaţii mecanizate a căii ferate, pentru burajul continuu de mare productivitate pe linii curente și din stații.

Maşina de burat linia curentă și aparate de cale este o mașină grea de cale, autopropulsată, destinată a efectua lucrări de buraj, nivelat și ripat pe linii curente, aflate în aliniament și curbe, precum și a aparatelor de cale, fiind destinată efectuării lucrărilor de reparaţii mecanizate a căii ferate.

Maşina de profilat balastul căii ferate este o mașină grea de cale, autopropulsată, destinată lucrărilor de profilare a prismei de balast până la definitivarea formei standard a acesteia, prin transferarea și redistribuirea unor cantități excedentare de piatră spartă în zonele cu lipsă de balast, situate pe partea superioară a platformei căii, pe taluzurile prismei și pe bancheta căii.

În fine, maşina automată de sudură electrică a şinei cap la cap prin presiune şi contact este destinată sudării șinelor lungi descărcate în lungul căii sau transformării căii ferate în cale fără joante.Licitația pentru utilaje grele de cale, supusă unei clauze suspensive

Procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială este inițiată sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție sectorială este condiționată de asigurarea sursei de finanțare, respectiv creditele de angajament și/sau bugetare după caz, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 octombrie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 5 februarie 2022.

Urmează licitația pentru trenurile de lucru

În mod firesc, după această licitație ar trebui lansată și cea pentru trenurile de lucru, care a fost anunțată încă de anul trecut de fostul prim-ministru Ludovic Orban.

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din data de 28 aprilie 2021, un Memorandum inițiat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la achiziția de “Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Prin achiziția componentelor sistemelor de trenuri de lucru va fi sprijinit programul de modernizare a infrastructurii feroviare cu accent pe reînnoirea liniilor curente şi directe  (refacţie), având beneficii imediate în ceea ce privește creșterea performanțelor infrastructurii feroviare, a competitivităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă.

Astfel, prin efectuarea lucrărilor de reparație a suprastructurii căii ferate cu refacerea substratului acesteia, viteza de circulație poate crește la peste 140 km/oră, iar în cazul lucrărilor de reînnoire fără refacerea substratului căii se poate circula cu o viteză de până la 140 km/oră, care este și viteza proiectată a liniilor.

La acea vreme se anunțau următoarele termene orientative:

 • pregătire documentație de achiziție publică și publicare anunț: iulie 2021;
 • derulare procedură achiziție publică și desemnare câștigător: august 2021-ianuarie 2022;
 • semnare contract/contracte sectorial/e de livrare: februarie 2022;
 • livrare sisteme complete trenuri de lucru: maximum 36 de luni de la contractare.

În urma realizării achiziției acestor sisteme a căror valoare totală estimată este de 200 milioane de euro, CFR SA estimează că va realiza anual:

 • 150 km de refacție a suprastructurii căii cu refacerea substratului căii ferate;
 • 450 km refacție suprastructura căii fără refacerea substratului căii ferate.

Astfel, lungimea totală de rețea care se va reabilita și refacționa anual poate fi de circa 600 km linie simplă, mai precizează Ministerul Transporturilor.

Într-un proiect inițiat de Ministerul Transporturilor la finele lunii ianuarie se menționa faptul că pentru implementarea programului de recuperare a restanţelor privind reparația elementelor suprastructurii căii este necesară creşterea capacităţii administratorului infrastructurii feroviare de a realiza lucrările în regie proprie. În acest sens, pentru început s-a stabilit ca fiind prioritară dotarea cu mașini și utilaje grele de cale, precum şi trenuri de lucru și alte echipamente specifice, vehicule de service sau întreținere a căii ferate.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole