spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

BREAKING CFR SA a lansat licitația pentru Timișoara-Arad, în valoare de 800 milioane de euro

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat luni dimineață licitația pentru Timișoara-Arad, în valoare de peste 800 milioane de euro. Între Timișoara și Arad sunt 57 km de cale ferată, iar în contractul ce va fi semnat va fi inclusă și modernizarea altor 7 km, între Aradul Nou și Glogovăț. Rezultă deci un preț mediu de 12,5 milioane de euro pe kilometru.

Adrian Bărbulescu

licitația pentru Timișoara-Arad modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara modernizarea liniei Cluj-Oradea PSD acuză Guvernul Retrospectiva feroviară 2019
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivelor de investiţii Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii <Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr.D> Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii <Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad>”.

Durata de implementare a proiectului este de 102 luni (opt ani și jumătate), care include și perioada de garanție a lucrărilor. Perioada de proiectare este de șase luni, iar execuția va dura 36 de luni (trei ani).

Procedura este împărțită în două loturi

Valoarea totală estimată a contractului este de 3.917.081.120,59 lei, echivalentul a peste 800 milioane de euro. Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr.D”

Valoarea estimată fără TVA: 1.445.386.706,40 lei

  1. ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”

Valoarea estimată fără TVA: 2.471.694.414,19 lei.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară (prețul ofertei) va conta în proporție de 74%, iar restul va fi punctat pentru componenta tehnică.

Traseele celor două loturi, prezentate detaliat

Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent Lotului 1 este: de la km 568+399, al liniei CF București – Jimbolia (indicativ 100), până la stația Timișoara Nord, după care se continuă pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218) de la km 0+000, la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 km, de la intrarea în cap X stația Timișoara Est până la semnal cap Y, viitoarea ramificație Ronat Triaj.

În ceea ce privește Lotul 2, traseul este: de la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D) la km 56+350 (semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde și modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou – Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de 7 km.

La Glogovăț este amplasat un terminal de tip RO-LA, pentru încărcarea camioanelor pe vagoane de cale ferată.

Licitația pentru Timișoara-Arad. Ce lucrări trebuie făcute

Pe traseul existent, calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu, cu înălțimi între 0 și 12 metri, cât și în debleu, cu adâncimi între 0 și 8 metri.

Proiectul de modernizare a tronsonului feroviar menționat include: • Îmbunătățirea geometriei traseului și sporirea capacității portante a căii pentru a permite circulația trenurilor cu viteza de până la 160 km/oră; • Modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare de pe această linie, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic şi necesităţilor tehnologice; • Modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţiile pasarelelor şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare; • Înlocuirea bretelelor şi a traversărilor dublă joncţiune cu schimbătoare de cale simple; • Dublarea liniei pe toată lungimea; • Înlocuirea de poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terenului de fundare și a terasamentelor; • Ridicarea niveletei căii și protecția antierozională a terasamentului de cale ferată în zonele inudabile; • Construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice); • Construcţia a două clădiri de mentenanţă în staţiile Caransebeş şi Timişoara Nord; • Montarea de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferată ce străbat localități; • Instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R); • Modernizarea echipamentului de telecomunicaţii; • Înlocuirea echipamentelor liniei de contact şi din substaţiile de tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control SCADA; • Montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii, pentru a combate efectele înzăpezirii liniei.

Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de un an de zile de la aprobarea raportului procedurii.

Condiții de participare la licitația pentru Timișoara-Arad

Ofertantul trebuie sa facă dovada că a executat şi dus la bun sfârşit în ultimii 10 ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare contractului ce urmeaza a fi atribuit. Astfel, se solicită dovada privind realizarea de lucrări de construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare suprastructură și terasamente de cale ferată în valoare cumulată de cel puțin 830.000.000 lei fără TVA, prin prezentarea a minimum un contract, maximum cinci contracte. De asemenea, se solicită ca ofertantul să fi realizat lucrări de construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare lucrări de artă – cale ferata (poduri/podețe/viaducte) în valoare cumulată de cel puțin 247.000.000 lei fără TVA.

O altă cerință vizează realizarea de lucrări construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare instalaţii de semnalizare feroviară (Centralizare electronică și ETCS nivel 2) şi telecomunicaţii feroviare (inclusiv GSM-R) în valoare cumulată de cel puțin 176.000.000 lei fără TVA. Se mai cere dovada privind realizarea de lucrări de construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare energoalimentare feroviară (inclusiv SCADA) și linie de contact în valoare cumulată de cel puțin 120.000.000 lei fără TVA.

Totodată, ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat și a dus la bun sfârșit în ultimii trei ani servicii de proiectare în domeniul de cale ferată, cel puțin pentru specialităţile suprastructură, terasamente, lucrări de arta – cale ferată (poduri/podețe), instalaţii de semnalizare c.f. (Centralizare electronică și ETCS nivel 2), telecomunicaţii feroviare (inclusiv GSM-R), energoalimentare (inclusiv SCADA), linie de contact in valoare cumulată de minimum 35.000.000 lei fără TVA. Domeniile se refera la calea ferată și nu cuprind domeniile metrou și tramvai.

Valoarea garanției de participare este: – pentru Lot 1: 10.000.000 lei şi pentru Lot 2:: 20.000.000 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 23 noiembrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 23 iunie 2021.

Ultimele Articole