luni, februarie 19, 2024
spot_img

Licitația de trenuri pe hidrogen a fost reluată, dar fără serviciile de alimentare cu combustibil

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a reluat licitația de trenuri pe hidrogen, 12 bucăți, micșorând drastic valoarea contractului în urma excluderii serviciilor de alimentare cu hidrogen a trenurilor.

Anunțul de participare publicat miercuri în SEAP menționează o valoare estimativă a contractului cuprinsă între 1,59 și 2,46 miliarde de lei, în scădere substanțială față de precedentele valori limită, respectiv 2,44-4,16 miliarde de lei.

Noul obiect al contractului va fi „A) PRODUSE: 1) 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, conform cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini (CS); 2) Alte dotări și accesorii, conform cerințelor specificate în CS. B) SERVICII: 1) Mentenanță și reparații pentru o perioadă de 15 ani. Serviciile sunt necesare pentru funcționarea respectivelor automotoare, conform cerințelor specificate în CS; 2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea RE-H și aplicațiilor software; 3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție”.

Licitația de trenuri pe hidrogen, reluată

În vechea licitație apărea și „Servicii de alimentare cu hidrogen pentru o perioadă de 15 ani”. Observăm că aceste servicii de alimentare valorau cât trenul propriu-zis și mentenanța acestuia pe întreaga durată a contractului.

Trenurile cu hidrogen sunt propulsate de motoare electrice care însă sunt alimentate de  energie electrică produsă de pile pe hidrogen. Gradul în care aceste trenuri poluează depinde de modul de obținere a hidrogenului, cu un hidrogen „verde”, dacă hidrogenul este obținut prin electroliză, sau „gri” dacă hidrogenul este obținut din metan.

Ianuarie, data limită pentru oferte

Data limită de depunere a ofertelor este 26 ianuarie 2024, iar evaluarea ofertelor urmează să fie făcută până la 19 aprilie 2024.

Punctajul pentru stabilirea câștigătorului va fi acordat pentru prețul ofertei (70%), plusvaloare (8%), program de livrare 12% și disponibilitatea trenurilor pe perioada garanției și a mentenanțrei (10%).

Programul apare ca fiind finanțat prin PNRR, deși una dintre condiționalitățile programului era semnarea contractelor de achiziție a materialului rulant până la finele acestui an.

Ce s-a schimbat

 

Potrivit ARF:

1. Achiziția serviciilor de alimentare cu hidrogen a trenurilor se va realiza printr-o procedură de atribuire separate, iar furnizorul automotoarelor în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen va asista ARF în elaborarea specificațiilor tehnice, astfel încât serviciile de alimentare să fie coordonate cu caracteristicile tehnice ale trenurilor și caracteristicile de exploatare.

2. Cerinta privind disponibilitatea RE-H în perioada de garanție și în perioada de mentenanță a fost modificată (o cerință de minim 90% față de minim 98% anterior), pentru a se lua în considerare aspectele încă inovative ale tehnologiei.

3. Numărul minim de locuri pe scaune a fost redus de la 140 de locuri la 120 de locuri, ținându-se cont de trenurile real produse și autorizate sau în curs de autorizare în Europa; un număr suplimentar față de cerința minimă fiind punctat în cadrul cadrul evaluării ofertelor la componenta de calitate.

4. Au fost efectuate corecturi bazate pe observațiile primite, atât în derularea anterioară a procedurii, cât și în celelalte proceduri de achizții trenuri.

În luna noiembrie, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anulat a doua oară licitația pentru achiziționarea a 12 trenuri cu hidrogen.

Anularea a survenit în faza de analiză a singurei oferte primite, respectiv cea de la asocierea Alstom Transport – Linde Gaz România.

Potrivit postării ARF de la acel moment, oferta primită a fost declarată necorespunzătoare deoarece numărul de zile de funcționare anuală a fost de 350 de zile, față de 358 de zile cerute, iar numărul de kilometri parcurși pe an a fost de doar 180 de mii. Neoficial, Club Feroviar a aflat că au mai fost invocate pentru respingerea ofertei un calendar de livrare atât a primului tren, cât și a întregului lot mult mai mare decât cel solicitat, o ergonomie mai slabă a cabinei de conducere a trenului. O informație interesantă ce urmează a fi confirmată sau infirmată este aceea că durata de timp necesară autorizării tip și introducerii pe piață ar fi de trei ani, înainte de începerea procesului de fabricație. Deoarece oferta a fost declarată tehnic necorespunzătoare, nu s-a procedat la analiza componentei financiare.

 

 

 

Ultimele Articole