spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

EXCLUSIV. DOCUMENT CNSC: STB și Nicușor Dan au anulat ilegal licitația de tramvaie de 18 m

Licitația de tramvaie de 18 m a Societății de Transport București a fost anulată ”în afara dispozițiilor legale”. Acesta este concluzia tranșantă prezentată în motivarea Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) la contestația depusă de câștigătorul procedurii, Electroputere VFU Pașcani, obținută în exclusivitate de Club Feroviar. În documentul menționat se demontează susținerile STB (asumate și de primarul general Nicușor Dan) privind lipsa de oportunitate a achiziției și inexistența fondurilor.

Adrian Bărbulescu

licitația de tramvaie de 18 m Consiliu de Administrație la STB Nicușor Dan la 20 de zile Nicușor Dan despre licitația pentru tramvaie

Pe 30 de pagini, CNSC explică pas cu pas de ce Societatea de Transport București trebuie să reia procedura de achiziție (adică semnarea contractului) și de ce anularea acesteia este ilegală, atât ca formă, cât și ca fond.

Documentul integral poate fi consultat AICI:

Decizie_CNSC_Tramvaie

Contextul în care a fost anulată licitația de tramvaie de 18 m

licitația de tramvaie de 18 m tramvai nou în BucureștiPe 31 iulie 2020, Electroputere VFU Pașcani asociată cu Reloc SA a câștigat licitația de furnizare a 40 de tramvaie, cu posibilitatea de achiziție a încă 60 de tramvaie de 18 metri, organizată de STB SA. Luni de zile, atât în administrația Gabriela Firea, cât și după preluarea postului de primar general de către Nicușor Dan, câștigătorul licitației a fost dus cu preșul, pentru ca în după-amiaza zilei de 31 decembrie 2020, printr-o decizie cel puțin bizară, conducerea STB să anuleze procedura.

Licitația, lansată în 2019, avea o valoare estimată cuprinsă între 307,6 milioane de lei (corespunzător unui număr de 40 de tramvaie) și 769 milioane de lei (100 de tramvaie). Desemnarea asocierii drept câștigătoare a avut loc imediat după ce Autoritatea Națională de Achiziții Publice (ANAP) și-a dat acceptul pe procedura de evaluare și desemnare a câștigătorilor. Elecroputere VFU a concurat la licitație cu asocierea Astra Vagoane Călători – Atelierele CFR Grivița – CRRC China.

Cum a fost amânată în mod repetat semnarea contractului

Oferta Electroputere VFU Pașcani a fost declarată câștigătoare în iulie, însă timp de cinci luni de zile STB a tot amânat semnarea contractului.

Potrivit Raportului procedurii nr. 189725/31.07.2020 şi comunicării nr. 189726/31.07.2020, oferta societăţii din Pașcani a fost declarată admisibilă şi câştigătoare, fiind invitată la sediul STB pentru semnarea contractului. Nu a fost însă specificată data la care acest lucru urma să aibă loc. Și de aici începe seria de amânări.

”În pofida expirării termenului legal de aşteptare de 11 zile, încă din data de 11.08.2020 şi a numeroaselor solicitări transmise de Electroputere VFU Paşcani SA în acest sens în perioada august – decembrie 2020, entitatea contractantă nu a stabilit o dată clară pentru semnarea contractului, cu toate că, din data de 05.10.2020, i s-a comunicat faptul că respectivul contract a fost transmis conducerii STB pentru semnare. Totodată, Electroputere VFU Paşcani a precizat că, faţă de adresa nr. 189726/31.07.2020, comunicările purtate prin e-mail între reprezentanţii societăţii sale şi ai entităţii contractante, potrivit cărora contractul s-ar fi aflat pe pe circuitul de semnare la STB, urmând să fie transmis în scurt timp exemplarul final către societatea sa pentru a fi semnat, precum şi faţă de angajamentele asumate prin oferta depusă, Electroputere VFU Paşcani a comunicat entităţii contractante, prin adresa nr. 2442/27.10.2020, faptul că a demarat contractele cu furnizorii de echipamente pentru livrarea la timp a tramvaielor şi a iniţiat procedura de emitere a scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie, prin plata poliţei de asigurare, necesară îndeplinirii acestei condiţii esenţiaie în derularea contractului. Cu toate acestea, la data de 31.12.2020, respectiv la 5 luni de la adresa nr. 189726/31.07.2020, entitatea contractantă i-a comunicat anularea procedurii de atribuire, în baza art. 225 alin. (1) lit. c) teza a a din Legea nr. 99/2016, prin adresa nr. 190775/31.12.2020”, se arată în Decizia CNSC.

Licitația de tramvaie de 18 m a fost anulată pentru că nu sunt bani. CNSC demontează acest ”argument”

În adresa trimisă în după amiaza zilei de 31 decembrie 2020, conducerea STB a invocat faptul că încheierea contractului este imposibilă întrucât Primăria Municipiului Bucureşti a invocat situaţia financiară şi datoriile curente ale Municipalității. Ulterior, primarul general Nicușor Dan a spus că achiziția de tramvaie de 18 m nu era oportună.

Aceste ”argumente” sunt însă demontate, punct cu punct, din punct de vedere legal, de către experții CNSC.

”(…) atunci când se hotărăşte organizarea unei proceduri de atribuire, autoritatea trebuie să aibă în vedere atât încadrarea contractului în bugetul său, cât şi stabilirea unor cerinţe care să corespundă necesităţilor sale şi care să nu restrângă concurenţa. În măsura în care a decis achiziţionarea tramvaielor şi a publicat anunţul de participare, nu mai este permis ca, prin propria voinţă, să realizeze alte priorităţi, chiar dacă sunt justificate, şi să revină astfel la decizia adoptată iniţial privind achiziţionarea tramvaielor ce fac obiectui prezentei proceduri de atribuire. Modalitatea în care a înţeles entitatea contractantă în cauză să anuleze procedura de atribuire a contractului se situează în afara prevederilor legale, urmând a se reţine că atunci când hotărăşte organizarea unei proceduri de atribuire, entitatea trebuie să aibă în vedere încadrarea contractului în bugetul său, ceea ce implică identificarea sursei de finanţare. Nefiind localizată o culpă în sarcina lor, ofertanţii nu pot fi prejudiciaţi printr-o hotărâre arbitrară a entităţii contractante”, se arată în documentul citat.

Mai pe românește, odată ce ai anunțat public că vrei să cumperi tramvaie și ai publicat anunțul de licitație nu te poți răzgândi pe parcurs. STB trebuia să se asigure că are banii necesari pentru această achiziție până la finalizarea procedurii.

Banii pentru cumpărarea de tramvaie au existat

Și banii au existat, după cum constată CNSC. Sumele au fost aprobate prin HCGMB nr. 194/23.04.2019, fiind incluse în bugetul anului 2019, iar, aşa cum rezultă din HCGMB nr. 349/26.06.2019 şi HCGMB nr. 721/18.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bucuresti pe anul 2019, pentru investiţia în discuţie nu au intervenit modificări, fiind menţionată aceeaşi valoare atât la ”bugetul iniţial”, cât şi la cel ”rectificat”. ”În baza acestor documente care nu au fost modificate, autoritatea a iniţiat procedura de atribuire contestată. Fiind o procedură de atribuire în derulare, care are la bază o hotărâre de Consiliu General al Municipiului Bucureşti privind investiţia în cauză, unitatea administrativ teritorială are obligaţia, în temeiul art. 41 din Legea nr. 273/2006, să inciudă în bugetul anului 2021, cheltuiala aferentă. În lipsa unei hotărâri a CGMB care să infirme finanțarea acestei investiții, adresa nr. 7195/31.12.2020 a PMB nu are suport justificativ/legal”, se mai arată în motivarea Deciziei CNSC.

Și această afirmație este întărită: ”Anularea procedurii s-a făcut fără a avea la bază un motiv concret, ferm, real, obiectiv, ci este datorată doar culpei entităţii contractante care a apreciat, în mod pur subiectiv, că se impune anularea procedurii. Potrivit regulii de interpretare <ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus>, entitatea contractantă nu poate adăuga la lege excepţii de anulare a procedurii de atribuire”.

STB nu a făcut demersurile necesare pentru obținerea finanțării

licitația de tramvaie a STB noul director general al STB
Mihai Petcu nu a făcut demersuri pentru obținerea finanțării

Societatea de Transport București nu a făcut toate demersurile pentru obținerea finanțării, nici în mandatul de director general al lui Alexandru Hazem Hansou, nici după ce acesta a fost înlocuit cu Mihai Petcu.

Scrie negru pe alb în documentul CNSC: ”Obligaţia asigurării finanţării pentru încheierea contractului îi incumbă entităţii contractante, or acesta nu a demonstrat că a efectuat demersurile necesare pentru a asigura această finanţare nici în anul 2020, nici în anul 2021, când s-ar fi încheiat, în fapt, contractul cu Electroputere VFU Paşcani. În realitate, Societatea de Transport Bucureşti STB SA a anulat în mod artificial procedura, prin circumstanţe ce îi sunt imputabile: – din hotărârea de anulare rezultă că la mai bine de 2 luni de la transmiterea adresei nr. 189726/31.07.2020, când ar fi trebuit să fie încheiat contractul, entitatea contractantă abia solicita Primăriei Municipiului Bucureşti să îi comunice dacă obiectivul de investiţii este bugetat în continuare în anul curent; – entitatea contractantă a ales arbitrar să anuleze procedura de atribuire în ultima zi a anului 2020, în loc să uzeze de toate pârghiile legale pentru a obţine finanţarea contractului atribuit cel puţin pentru anul 2021”.

Banii nu ar fi trebuit dați toți odată

Și nici nu ar fi trebuit dați toți banii deodată, fiind vorba de un contract multianual: ”(…) livrarea primului tramvai urmează a avea loc în termen de maximum 8 luni de la semnarea contractului, următoarele 4 tramvaie urmând a fi livrate în perioada cuprinsă între luna a 10-a şi a 15-a, iar plata bunurilor se va efectua de către entitatea contractantă în termen de maximum 60 zile de la primirea facturii/recepţia bunurilor, prin urmare, din totalul de 40 de tramvaie, în principiu doar 5 tramvaie ar fi plătite în anul 2021, restul urmând a fi plătite în anii ulteriori. Prin urmare, chiar dacă în prezent fondurile disponibile nu ar fi fost suficiente, este posibil ca cele alocate acestui obiectiv pentru anii 2021 şi 2022 să sufere modificări, incumbând entităţii contractante sarcina de a întreprinde orice demersuri necesare în acest sens”.

Lipsa de oportunitate nu putea fi invocată ca argument pentru a anula licitația de tramvaie de 18 m

În justificarea deciziei de anulare a licitației, atât directorul general al STB, Mihai Petcu, cât și primarul general Nicușor Dan au negat oportunitatea achiziției de tramvaie de 18 m. Și acest ”argument” este demontat de experții CNSC.

”Oportunitatea achiziţiei nu mai poate fi pusă în discuţie la acest moment, când procedura de atribuire a fost deja finalizată. Oportunitatea obiectivului de investiţii a fost analizată o dată atunci când a fost iniţial aprobată prin HCGMB nr. 194/23.04.20219 şi apoi reconfirmată prin HCGMB nr. 349/26.06.2019 şi HCGMB nr. 721/18.12.2019, dar şi în etapa de planificare/pregătire a achiziţiei, astfel cum impune legislaţia achiziţiilor sectoriale (art. 8 şi art. 9 alin. (1) din HG nr. 394/2016). De altfel, în etapa de planificare/pregătire a achiziţiei, entitatea contractantă a şi întocmit Strategia de contractare şi Nota de fundamentare privind achiziţia de tramvaie, prin care a reţinut tocmai oportunitatea şi necesitatea demarării procedurii de atribuire în vederea achiziţionării tramvaielor de 18 m”, se precizează în motivarea Deciziei CNSC.

Ultimele Articole