Legea privind exproprierea din cauza de utilitate publica, promulgata de Presedintele Iohannis

Decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local a fost promulgat de catre Presedintele Romaniei, Klaus Johannis.

In 2017, Presedintele Johannis a cerut reexaminarea acestei legi. Dupa ce Parlamentul a adoptat din nou legea, UDMR si USR au sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).

Aceasta a respins insa, ca inadmisibila, sesizarea UDMR si USR privind neconstitutionalitatea unor modificari aduse Legii 255/2010 privind exproprierea din cauza de utilitate publica. UDMR sustinea ca in modificarea Legii 255/2010 s-au strecurat sintagme interpretabile “care ar putea pune in pericol” principiul proprietatii private.

Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea masurilor necesare executarii:

  • lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a drumurilor de interes national, judetean si local,
  • lucrarilor de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice,
  • lucrarilor necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente,
  • lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval,
  • lucrarilor de construire – constructii si infrastructura – reabilitare, modernizare, reconversie functionala pentru constructii administrative necesare functionarii administratiei publice centrale,
  • lucrarilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie functionala pentru proiecte de regenerare urbana initiate de autoritatile publice centrale, precum si o serie de alte lucrari publice pe care am ales sa nu le enumeram, neavand legatura directa cu sectorul infrastructurii de transport.

Potrivit noii legi, plata despagubirilor pentru imobilele expropriate se face in baza cererilor adresate de catre titularii drepturilor reale, precum si de catre orice persoana care justifica un interes legitim, in termen de 30 de zile de la data dovedirii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate in fata comisiei prevazute la art.18 din Legea 255/2010 (comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată si constată acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.)

La cerere, despagubirea va fi eliberata inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proportional cu cota-parte detinuta, daca s-a facut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, in situatia stabilirii unui cuantum superior prin hotarare judecatoreasca definitiva, expropriatorul va elibera fostilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentand diferenta dintre despagubirea stabilita de expropriator, proportional  cu cota-parte pe care au detinut-o.

In noua lege se va introduce, dupa articolul 21, un nou articol 211, cu urmatorul cuprins:

  • La cerere, expropriatorul va rambursa persoanelor fizice si juridice evacuate din imobilele expropriate contravaloarea cheltuielilor suportate pentru relocarea bunurilor acestora, cu conditia prezentarii documentelor justificative.
  • Rambursarea cheltuielilor suportate pentru relocarea bunurilor poate fi solicitata in termenul general de prescriptie, calculat de la data evacuarii solicitantului din imobilul expropriat si se efectueaza in termen de 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative la comisia prevazuta la art.18.