sâmbătă, decembrie 2, 2023
spot_img

LDH-uri de manevră, transformate în locomotive pe baterii, pentru călători

Strategiile Minsterului Transporturilor de zilele trecute, cea investițională și cea de trecere la transportul feroviar, menționează atât materialul rulant nou ce va fi cumpărat, cât și modernizările făcute. Materialul nou va fi utilizat cu prioritate pe liniile modernizate.

În primul rând, strategiile menționează cum vor intra în operare noile trenuri.

„Obiectivul de investiții vizează creșterea coeziunii sociale și teritoriale prin îmbunătățirea transportului feroviar de pasageri în România. Pentru a realiza acest obiectiv a fost considerată necesară crearea unui parc de material rulant nou achiziționat de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și introdus în serviciu prin Contracte de Serviciu Public atribuite în mod competitiv”.

„Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul de pasageri va avea un impact semnificativ asupra nivelului serviciilor și asupra costurilor și beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători. Caracteristicile tehnice și confortul pasagerilor în cadrul materialului rulant existent nu satisfac așteptările pasagerilor. Cele mai multe dintre vagoane sunt vechi, iar unele sunt aproape de sfârșitul vieții lor economice.

Parcul învechit al vagoanelor și locomotivelor, defecțiunile frecvente apărute atât la calea ferată, cât și la parcul de material rulant și întârzierile reduc nivelul de întreținere și fiabilitatea căilor ferate. Menținerea disponibilității și fiabilității materialului rulant existent la un nivel acceptabil va necesita un nivel de cost ridicat asociat întreținerii și operațiunilor de mentenanță”, arată documentele Ministerului Transporturilor.

Ce justifică achizițiile de material rulant

 • În România nu s-au făcut achiziții publice de material rulant nou destinat transportului feroviar public de călători în ultimii 15 ani.
 • În prezent, în jurul marilor orașe, mai ales la orele de vârf se constată o aglomerare excesivă, din cauza traficului auto (în principal, microbuze și autoturisme), înregistrându-se, totodată și un număr mare de accidente rutiere.
 • Operatorul de transport feroviar de călători cu capital de stat nu a achiziționat și nu are în parcul activ material rulant nou care să deservească publicul călător.
 • Operatorii de transport feroviar de călători cu capital privat, care au intrat pe piața de transport feroviar din România, au achiziționat numai material rulant electric/diesel second hand, cu o vechime considerabilă.
 • Respectarea regulamentelor europene (Regulamentului 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport) și adaptarea strategiei naționale în domeniul transporturilor după strategia europeană 2020 ce se axează pe necesitatea evoluției transportului electric cu emisii scăzute, reducând emisiile, contribuind la durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice, ce diminuează dependența Europei de petrolul importat, prin reducerea emisiilor din transporturi cu 60 % până în 2050, comparativ cu 1990, care trebuie atins, printre altele, prin transferul pasagerilor interurbani pe distanțe medii și a transportului de marfă de la transportul rutier la cel feroviar sau pe apă.

Utilizarea ineficientă a materialului rulant, precum și calitatea acestuia conduc la un nivel scăzut al serviciilor feroviare de transport furnizate pasagerilor.Care ar fi necesarul de material rulant

Documentele menționează un necesar de 110 unități împărțit astfel:

 • rame cu tracțiune electrică de lung parcurs – EMU (rang InterRegio / Intercity) – 37 de unități;
 • rame cu tracțiune diesel de lung parcurs – DMU (rang InterRegio / Intercity) – 11 unități;
 • rame cu tracțiune electrică de scurt parcurs – EMU (rang Regio / tren metropolitan) – 62 de unități.

Necesarul de unități conform studiului de fezabilitate

Nr. Crt.

Codul de serviciu

RE/DMU

RE necesare

Unități de rezervă

Total general

1

IR / IC

RE

33

4

37

2

IR / IC

DMU

10

1

11

3

R

RE

56

6

62

 

Necesarul de finanțare pentru achiziția de material rulant este de aproximativ un miliard EUR, din care, pentru scenariul de referință, este alocată o sumă de aproximativ 250 de milioane EUR. Pentru proiectul nou de înnoire a parcului de material rulant este estimată o alocare de aproximativ 750 de milioane EUR. Cifrele sunt cele care rezultă dintr-un studiu de fezabilitate al Autorității pentru Reformă Feroviară,

Costul de un miliard de euro este împărțit în 250 de milioane euro scenariul de referință (proiect actuale demarate sau în curs de demarare) și 750 milioane euro, proiecte noi.

Costuri achiziție material rulant – scenariul de referință și proiect nou

Nr.Crt.

Proiect Autoritate pentru Reformă Feroviară

Cost estimat (mil.EUR)

Scenariu de referință

1

Achiziție material rulant

250

Proiect nou

1

Achiziție material rulant

750

 

Pentru a maximiza eficiența investiţiei, tot materialul rulant nou achiziționat va fi utilizat pe rețeaua TEN-T, cu prioritate pe liniile modernizate. În cadrul planului investitional, tot materialul rulant achiziționat (37 IR + 62 R) sau modernizat include zero emisii și va respecta prevederile legale în domeniul ajutorului de stat și al achizițiilor publice.

În ceea ce privește investițiile în material rulant, creșterea capacității feroviare vizează:

 • reînnoirea vagoanelor de dormit, cușetă, restaurant, bistro și clasă (pentru trenuri de tip Intercity, InterRegio și Regio);

 • automotoare EMU și H-EMU (inclusiv stații de alimentare cu hidrogen pentru trenurile de tip H-EMU) cu capacitate între 150 și 500 locuri. Toate acestea vor fi prevăzute cu sistem ERTMS;

 • modernizarea locomotivelor electrice, capabile de a dezvolta viteza de 160 km/oră și de a tracta trenuri de călători de până la 16 vagoane.

Ce se va face din toate acestea prin PNRR

Materialul rulant, cu zero emisii și dotat cu instalație ERTMS on-board va fi utilizat pentru transportul de pasageri pe coridoarele TEN-T modernizate sau în curs de modernizare, pentru valorificarea superioară a potențialului de transport și pentru creșterea schimbării modale dintre rutier și feroviar. Materialul rulant va fi de tip EMU, H-EMU (hidrogen), B-EMU (baterii), locomotive și vagoane pentru transportul pasagerilor pe distanțe lungi (IC/IR).

Prin PNRR vor fi finanțate următoarele acțiuni:

 • 12 trenuri de tip H-EMU (hidrogen, 3+1 unități) achiziționate și stații de alimentare cu hidrogen aferente acestora;

 • 20 trenuri electrice (EMU) – Rama electrică tip RE-IR (tren cu 6 unități cu peste 300 locuri fiecare) achiziționate;

 • 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS/ETCS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători;

 • 55 de locomotive electrice modernizate, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători;

 • 139 de vagoane modernizate (30 de vagoane de dormit, tip cuşetă, vagoane de restaurant și bistro și 109 vagoane de clasă pentru trenurile InterCity, InterRegio și Regio);

 • Conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră pentru trenuri călători în locomotive electrice cu acumulatori plug-in.

Principiul „Do Not Signifiant Harm” (DNSH)

În scopul punerii în practică a obiectivelor politicii europene privind neutralitatea climatică cuprinse în Pactul Ecologic European, respectiv în cadrul Strategiei UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă, precum și a acțiunilor propuse în cadrul pachetului Fit for 55 este necesară stabilirea unor măsuri la nivel național.

Inițiativele privind neutralitatea climatică în domeniul infrastructurii feroviare vor fi reprezentate de către achiziția de material rulant sustenabil (electric/hidrogen), modernizarea materialului rulant existent cu echipamente electrice de tracțiune cu consum redus de energie (retrofitting), precum și de electrificare a unor sectoare pe rețeaua TEN-T.

În acest sens, fiecare proiect de infrastructură feroviară, achiziție/modernizare de material rulant va include la nivel de documentație tehnico-economică o analiză privind respectarea principiului DNSH, ca o condiție pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene, arată strategiile.

Ultimele Articole