marți, iunie 6, 2023
spot_img

ISAF a publicat cinci anunțuri de angajare pe CFiR.ro

ISAF - cinci anunțuri de angajare pe CFiR.ro

ISAF S.A. – Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare – al cărui principal obiect de activitate este executarea şi montarea a oricărui tip de instalaţii de automatizare, semnalizare, telecomunicaţii şi radiocomunicaţii, a instalaţiilor de înaltă tensiune, destinate transportului feroviar şi urban electrificat, precum şi orice activitate care necesită confecţii metalice a publicat cinci anunțuri de angajare pe CFiR.ro pentru posturile: strungar, sudor, electrician în construcții, lăcătuș confecții metalice/lăcătș montator și sculer matrițer.

Toate posturile sunt disponibile in București și sunt în regim de muncă full-time.

Combinând experienţa tehnică cu cea managerială, echipa noastră este formată din oameni entuziaşti şi tineri dinamici, care încep o carieră în domeniul construcţiilor feroviare, şi persoane cu o experienţă valoroasă în domeniul construcţiilor.

ISAF este o companie cu tradiţie şi cu o cultură organizaţională bazată pe valori precum: profesionalism, integritate, respect şi încredere, siguranţă şi sănătatea angajaţilor noştri.

Noi recunoaştem performanţa, încurajăm iniţiativa, spiritul de echipa şi simţul responsabilităţii. Noi oferim angajaţilor posibilitatea de training-uri, dezvoltarea carierei şi promovarea într-un mediu de lucru profesional şi internaţional.


ISAF a publicat cinci anunțuri de angajare pe CFiR.ro

STRUNGAR

 • Execută prelucrări prin așchiere pe strung manual și automat necesare în procesul de fabricație a produselor SCB.
 • Execută lucrări specifice de montaj, pe baza documentației furnizată de maistru.
 • Execută lucrări simple de lăcătușerie, pe baza documentației furnizate de maistru.
 • La solicitarea compartimentului CTC participă la recepția materialelor și componentelor aprovizionate pentru fabricarea produselor SCB.
 • Completează înregistrările de calitate (fişe de măsurători, încercări etc.) pentru produsele la care a intervenit.
 • Respectă procedurile de lucru în vigoare pentru activitățile profesionale specifice postului.
 • Răspunde de buna funcționare a aparatelor de măsura și SDV-urilor din dotare, de întreținerea simplă a acestora precum și de înștiințarea maistrului în vederea reparării sau verificărilor periodice necesare.

SUDOR

 • Asamblează prin sudură piesele ce compun construcția sudată conform fişei tehnologice și procedurii de fabricație.
 • Sudează piese metalice cu ajutorul surselor de căldură (gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee).
 • Respectă tehnologia de fabricație și instrucțiunile de lucru specifice produselor de executat conform programului de lucru trasat de șeful ierarhic.
 • Pregătește locul de munca prin aducerea materialelor și dispozitivelor necesare, pregătește și verifică aparatul de sudura.
 • Verifică și selectează materialele cu defecte de calitate și le predă șefului ierarhic.
 • Periodic și la terminarea lucrului, face predarea reperelor executate șefului ierarhic pentru verificarea calității, asigură ordinea sculelor, dispozitivelor, materialelor și produselor finite, precum și curăţenia echipamentelor din dotare.
 • Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII

 • Selectează și folosește corect aparatură pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistenței electrice.
 • Interpretează corect schemele electrice, simbolurile și legile electrice de baza.
 • Stabilește traseul instalației în funcție de cerințe și disponibilități.
 • Scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform normelor tehnice de securitatea muncii şi P.S.I.

LĂCĂTUȘ CONFECȚII METALICE/ LĂCĂTUȘ MONTATOR

 • Realizează montarea confecțiilor metalice, pieselor și semifabricatelor, conform cerințelor tehnologice, pe baza documentației furnizate de maistru.
 • Execută lucrări de: trasare și montaj.
 • Execută operații de prelucrare a reperelor care compun confecțiile metalice.
 • Respectă tehnologia de montare și instructiuniile de lucru specifice lucrărilor de executat conform programului de lucru trasat de șeful ierarhic superior.

SCULER MATRIȚER

 • Confecționarea de scule, dispozitive, verificatoare, modele și șabloane, stante și matrițe de complexitate medie, conform cerințelor tehnologice, pe baza documentației furnizate de maistru.
 • Execută lucrări specifice de scularie (ajustare, găurire, filetare, tusare, finisare, etc.) și asamblare a componentelor de diferite complexități ale dispozitivelor, matrițelor, stanțelor, modelelor metalice, etc.
 • Cunoaște noțiuni de desen tehnic avansat fiind capabil să folosească planurile din documentația tehnică a dispozitivelor sau matrițelor de realizat, a aparatelor de măsurare a cotelor (șubler, micrometru, comparator, etc.).
 • Cunoaște materialele din care se vor realiza scule, dispozitive, verificatoare sau matrițe, tehnologiile de prelucrare și asamblare a reperelor adecvate și le aplică în activitățile specifice.

ISAF S.A. – Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare – este o societate românească, înfiinţată în 1951, al cărui principal obiect de activitate este executarea şi montarea în ţară şi peste hotare, a oricărui tip de instalaţii de automatizare, semnalizare, telecomunicaţii şi radiocomunicaţii, a instalaţiilor de înaltă tensiune, destinate transportului feroviar şi urban electrificat, precum şi orice activitate care necesită confecţii metalice.

ISAF face parte din Grupul Colas, un lider mondial în construcţia şi întreţinerea infrastructurii, care, la rândul său, face parte din compania multinaţională franceză Bouygues. În context internațional, acest lucru ne face un partener puternic, bucurându-ne şi de sprijinul celorlalte companii surori, la fel de puternice.

Suntem un constructor specializat pentru un volum mare de lucrări de investiții, în domenii importante, precum: Transportul feroviar & urban, Electrificare, Semnalizări, Telecomunicaţii, Lucrări de cale, Inginerie și toată producția de elemente componente aferente.

Ultimele Articole