spot_img
marți, decembrie 6, 2022
spot_img

Iosif Szentes a uitat să returneze CFR Călători costurile cu procesul intentat

Concluzia aparține Curții de Conturi a României după un control efectuat la CFR Călători. Fostul director general ar fi restituie în cinci tranșe lunare suma de 2.500 de lei cheltuieli de judecată încasate nejustificat și a plătit doar o tranșă. După pierderea procesului la finele lui 2019, conducerea societății nu a făcut nimic pentru recuperarea banilor.

 

În urma verificării documentelor, inspectorii Curții de Conturi au constatat cheltuieli de judecată necuvenite încasate în sumă de 2.500 lei de către un fost angajat al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători ”, nerecuperate la data controlului. Documentul obținut de Club Feroviar nu menționează explicit numele lui Iosif Szentes, însă numărul dosarului de la Curtea de Apel indică acest fapt.

Luni Club Feroviar a prezentat prima parte a raportului.

„Nerecuperarea cheltuielilor de judecată necuvenite încasate de către un fost angajat al entității au condus la prejudicierea patrimoniului societății cu suma 2.500 lei, valoare stabilită conform Deciziei civile nr. 5688/05.12.2019 definitivă pronunțată în dosarul nr. 31055/3/2018 de Curtea de Apel București precum și denaturarea debitorilor diverși și a veniturilor raportate de entitate în bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al societății”. Decizia Curții de Apel spune: ”Schimbă în tot sentința apelată, în sensul că: Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatului reclamant privind plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Definitivă.(…)”  art. 256 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare: ”Art. 256 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.” Iosif Szenteș ar fi plătit doar 500 de lei, respectiv prima tranșă, și asta în iunie 2021.

Raportul integral este disponibil mai jos:

Anexa Document SPID – DECIZIE_FINAL_CFR Calatori_2021 – Departamentul III – 08-10-2021

Posturi desființate abuziv. Directorul „arestat” Marcel Litră, printre aceștia

Raportul menționează și deasființarea abuzivă fără rațiune a trei posturi din structura CFR Călători și asta doar pentru a „scăpa” de unii angajați. Aici e vorba de daune aduse societății de sute de mii de euro, iar Marcel Litră, actual director de trafic al companiei, este unul dintre nedreptățiți. „Din verificarea documentelor prezentate de către entitate privind litigiile societății cu angajații care au fost disponibilizați urmare reorganizării activității SNTFC „CFR Călători” – SA din anul 2018, auditorii publici externi au constatat prejudicierea bugetului entității prin efectuarea de plăți în cuantum de 695.754 lei reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariații de la data concedierii până la reintegrarea efectivă, ca urmare a anulării în instanța de judecată a deciziilor de concediere a salariaților (…) În perioada 2019-2020 au fost anulate în instanță trei decizii de concediere emise de SNTFC „CFR Călători” SA, spune Curtea de Conturi. Acum CFR Călători trebuie să plătească celor trei aproape 700.000 lei „reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariații de la data concedierii până la reintegrarea efectivă, ca urmare a anulării în instanța de judecată a deciziilor de concediere a salariaților”.

Cei trei sunt Litră Marcel, Pricopie Ecaterina și Andreaș Gabriela. În cazul domnului Litră Marcel, „cauza desființării postului reclamantului nu a fost una reală și serioasă, ci a avut loc o redistribuire a posturilor”, respectiv nu au fost indicate considerente care să ducă la concluzia neechivocă că s-a impus cu necesitate desființarea postului ocupat de reclamant. În cazul doamnei Pricope Ecaterina, „Tribunalul apreciază că în condițiile în care, în principiu, nu se poate nega dreptul angajatorului de a face schimbări la nivel organizatoric, schimbări care implică, inclusiv concedieri, acesta nu este unul absolut și nu poate fi interpretat abuziv de către angajator. Din materialul probator administrat în cauză, se reține că postul reclamantului a fost desființat la nivel decizional încă de la data la care se dispune în mod formal reintegrarea acesteia, în ciuda tuturor hotărârilor judecătorești definitive ce stabileau contrariul, pârâta dând dovadă de o vădită rea intenție.”

În cazul doamnei Andreaș Gabriela, „Rezultă așadar că încetarea raportului de muncă al apelantei s-a dispus în mod nelegal, astfel încât se va anula decizia emisă de angajator în temeiul art. 65 din Codul Muncii,” – Desființarea posturilor deținute de reclamanți nu a fost decât formală, au tras concluzia inspectorii.

Recent Marcel Litră a fost numit director de trafic de către directorul general CFR Călători, Traian Preoteasa, după cum a informat aici Club Feroviar.

Compensația încasată, nejustificată prin sistemul electronic

Și în fine, o altă abatere reclamată de inspectori este incapacitatea CFR Călători de a justifica cu date din sistemul electronic de vânzări bilete xSell traficul înregistrat care a stat la baza compensației încasate. Abaterile au fost chiar importante în perioada 2019 – 2020.

Echipa de control a constatat neimplementarea sistemului de e-ticketing pentru toate tipurile de legitimații de călătorie de către SNTFC CFR Călători (sistem electronic pentru controlul veniturilor operatorilor de transport feroviar de călători, inclusiv pentru calcularea indicatorului călători-kilometri, necesar justificării subvențiilor de la bugetul de stat pentru serviciul public de călători) deoarece potrivit datelor și informațiilor prezentate, valoarea indicatorului călător-km a fost calculat manual în perioada 2019-2020 pentru unele tipuri de legitimații de călătorie.

În anul 2019, rapoartele din sistemul informatic integrat xSell prezentate de către entitatea verificată xSell, CLM și IMTK cumulate, aferentă veniturilor din vânzarea legitimațiilor de călătorie, au justificat realizarea în procent de 91% (4.366.663.240) al indicatorul călător–km în raport cu valoarea estimată (4.803.137.247) din contractul de servicii publice.

În anul 2020 rapoartele din sistemul informatic integrat xSell prezentate de către entitatea verificată xSell, CLM și IMTK cumulate, aferentă veniturilor din vânzarea legitimațiilor de călătorie, au justificat realizarea în procent de 73,70% (2.368.452.243) al indicatorul călător–km în raport cu valoarea estimată (3.215.200.000) din contractul de servicii publice.

Diferențele de 9% în anul 2019 și de 26,3% în anul 2020 pentru realizarea indicatorului călător–km aferente obligației de serviciu public au fost justificate prin calcule manuale a indicatorul călător–km de către entitatea verificată, concretizându-se într-un volum mare de calcule, documente și date.

„Drept urmare, nu s-au asigurat organizarea, urmărirea, controlul, calcularea și raportarea indicatorului călători-kilometri pentru toate tipurile de legitimații de călătorii prin sistemul electronic propriu de ticketing, având drept consecință insuficiența și ineficiența utilizării resurselor materiale și umane de către entitatea verificată, precum și riscul calculării eronate al indicatorului călători-kilometri, necesar justificării subvențiilor de la bugetul de stat pentru serviciul public de călători”, spun inspectorii.

Ultimele Articole