spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

Regionala București lansează lucrări la instalația de electrificare din Periș și Florești Prahova

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări la instalația de electrificare din Periș și Florești Prahova.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Reparații la cablurile și rețele de cabluri ale instalațiilor de electrificare din stațiile Florești Prahova și Periș”. Valoarea totală estimată a contractului este de 135.000 de lei, echivalentul a aproximativ 27.000 de euro.

Reparațiile sunt impuse de necesitatea înlăturării uzurilor fizice și a deteriorărilor apărute în funcționarea cablurilor, se menționează în anunț. Lucrările de reparații au ca scop asigurarea unei funcționări normale și neîntrerupte a instalațiilor de electrificare în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare, îmbunătățirea stării tehnice a instalațiilor de electificare, reducerea efortului de întreținere.

Condiții de participare la licitația pentru lucrări la instalația de electrificare din Periș și Florești Prahova

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită lista lucrărilor executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă lucrări similare executate în ultimii cinci ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 135.000 de lei fară TVA. Lucrările similare acceptate sunt lucrări de construcții de căi ferate și de sisteme de transport pe cablu.

De asemenea, se cere Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru lucrări de întreținere și reparații la instalațiile de electrificare, valabilă la data prezentării. Se solicită și Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER, pentru lucrări de construcții montaj și reparații curente la instalațiile de electrificare.

Valoarea garanției de participare este de 1.350 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 12 decembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 12 aprilie 2023.

Ultimele Articole