spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Regionala Timișoara a CFR SA începe lucrări de înlocuire traverse în gara Timișoara Est

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA începe lucrări de înlocuire traverse în gara Timișoara Est.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat vineri dimineață anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Consolidare curbe după aparate de cale și diagonale în stația Timișoara Est”. Valoarea totală estimată a contractului este de 365.267,66 lei, echivalentul a aproape 75.000 de euro.

Pe diagonalele și curbele după aparatele de cale din stația Timișoara Est, la ultimul recensământ efectuat în toamna anului 2021 a fost constatat un procent foarte mare de traverse de lemn normale necorespunzătoare din cauza cărora au apărut defecte de ecartament (lărgiri) cu valori la limita instrucțională. Forța de muncă insuficientă de la districtele L pentru asigurarea necesarului de lucrări anuale, instrucționale, cât și starea traverselor de lemn, situație care pune în pericol siguranța circulației, impun intervenția cu firme autorizate și specializate în execuția lucrărilor de consolidare curbe după aparate de cale și diagonale în stația Timișoara Est.

Pentru eliminarea problemelor cauzate de traversele de lemn normale necorespunzătoare, în vederea asigurării și menținerea stării căii conform reglementărilor și instrucțiilor în vigoare, se impune executarea următoarelor operațiuni: înlocuirea tuturor traverselor de lemn necorespunzătoare cu traverse de lemn noi impregnate, 195 de bucăți pe diagonale, respectiv cu 320 de traverse de beton noi cu prindere elastică de tip TW49 S0 (175 de bucăți), TW49 S10 (100 de bucăți) și TW60 S0 (45 de bucăți) pe curbele după aparatele de cale, lucrări de buraj intermediar + buraj I mecanizat al traverselor de beton.Condiții de participare la licitația pentru înlocuire traverse în gara Timișoara Est

Pentru participarea la licitație, ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii sau superioare executate în ultimii cinci ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte că a executat unul sau mai multe contracte similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare individuală/cumulată de minimum 350.000 de lei.

Garanția pentru participare este de 3.652,68 lei fară TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 august 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 16 februarie 2023.

Ultimele Articole