vineri, iunie 28, 2024
spot_img

Regionala Timișoara a CFR SA lansează lucrări de înlocuire macazuri în stația Curtici

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de consolidare linii și înlocuire macazuri în stația Curtici.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Consolidare linii și aparate cale Gr.A cap Y-st. Curtici”. Valoarea totală estimată a contractului 1.395.541,76 lei, echivalentul a aproximativ 285.000 de euro.

O procedură identică a mai fost lansată în septembrie 2021, așa cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar, însă ea a fost anulată din lipsă de oferte. Atunci, valoarea estimată era de numai 630.020,46 lei, echivalentul a 127.000 de euro.

În stația Curtici Gr. A, în capătul Y, care este o zonă intens exploatată, sunt necesare lucrări de înlocuire a traverselor de lemn speciale pentru aparate de cale, pe aparatele de cale: 34T, 82A, TDJ106A/112A, 114A, 120A, 122A, 124A, 132A și 134A și a traverselor din lemn normale pe curbele după aparatele de cale 132A la linia 16A, 134A la liniile 17A și 18A, cât și pe curba de la vârful schimbătorului 82A și linia Racord Terminal. Este necesară și înlocuirea a trei macazuri care prezintă uzuri ale acelor, respectiv două macazuri tip 49-190-1:9-dr-af la aparatul de cale 122A și S34T și un macaz tip 49-190-1:9-stg-af la aparatul de cale 132A, dar și a unei inimi simple la S34T 49 190 dr.

Având în vedere starea căii pe zona aparatelor de cale menționate din stația Curtici Gr.A cap Y, stare care ar pune în pericol siguranța circulației trenurilor, coroborată cu forța de muncă insuficientă pentru asigurarea necesarului de lucrări, se impune executarea lucrărilor cu firme specializate, autorizate AFER. Realizarea lucrării se va face în conformitate cu procesele tehnologice stabilite în caietul de sarcini și cu respectarea condițiilor de siguranță a circulației feroviare impuse prin regulamente, instrucțiuni și norme de specialitate ale CNCF CFR SA. Executantul lucrării asigură achiziția materialelor necesare, conform caietului de sarcini.Condiții de participare la licitația pentru înlocuire macazuri în stația Curtici

Pentru participarea la procedura de achiziție, ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii sau superioare executate în ultimii cinci ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Prin aceasta cerință de calificare se înțeleg: lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor; sau lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală.

Lista va conține valori , perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte că a executat unul sau mai multe contracte similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare individuală/cumulată de minimum 1.350.000 de lei.

Garanția pentru participare este de 13.955 de lei fară TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 septembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 20 martie 2023.

IN THE SPOTLIGHT

FOTO-VIDEO. Cum se lucrează la modernizarea căii ferate Poieni-Aghireș

La o lună distanță, Asociația Pro Infrastructura a publicat o nouă filmare și un set de fotografii din care se poate vedea cum se...

Ultimele Articole