miercuri, iunie 7, 2023
spot_img

Fonduri europene în valoare de 34 milioane de euro pentru infrastructura intermodală din porturi

Infrastructura intermodală din porturi va beneficia de fonduri europene nerambursabile în valoare de 34 milioane de euro prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Infrastructura intermodală din porturi

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică o propunere de modificare a Anexei la Ordinul ministrului Transporturilor nr.1532 din 17.10.2019 privind Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/ multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020).

Această modificare este menită să-i ajute pe operatorii portuari să beneficieze de finanțare nerambursabilă pentru realizarea de investiții in infrastructura portuară, cu scopul de a contribui la creșterea volumului de mărfuri manipulate în porturile maritime si interioare. Bugetul total estimat pentru investițiile în infrastructura portuară este de 729.950.000 de euro, din care prin Fondul de Coeziune se vor asigura 328.015.000 de euro și prin Fondul European de Dezvoltare Regională – 292.442.500 de euro), restul urmând să provină de la bugetul de stat și bugetele locale.

FEDER susține infrastructura intermodală din porturi

Pe de altă parte, bugetul total estimat alocat pentru investițiile în infrastructura locală intermodală/multimodală este de 40 milioane de euro, din care prin Fondul European de Dezvoltare Regională se vor asigura 34 milioane de euro).

”Schema de ajutor de stat va contribui la creșterea volumului de mărfuri manipulate în unități intermodale și porturi, urmărind creșterea economică și o utilizare și funcționare mai eficiente ale rețelei transeuropene de transport”, se arată în referatul de aprobare a actului normativ, semnat de directorul general al Direcţiei Generale Organismul Intermediar pentru Transport, Cătălin Costache.

Schema propusă de proiectul de act normativ are ca scop modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile maritime și fluviale, dezvoltarea infrastructurii de acces în porturi, activități de dragare și construcția sau, după caz, modernizarea terminalelor intermodale și multimodale. Implementarea acestei scheme va contribui la atingerea țintei de operare a 32,2 milioane tone/an de mărfuri pe căile navigabile interioare și a unui volum de 70.000 TEU prin terminale intermodale sau multimodale.

Infrastructura de acces în porturi include drumurile de acces, șinele de cale ferată, șenalele de acces și ecluzele. Terminalul intermodal/multimodal este definit ca un spațiu destinat activităților logistice în cadrul cărora se realizează transfer între mai multe moduri de transport, cum ar fi feroviar/rutier cu utilizarea inclusiv a unităților de transport intermodal.

Ultimele plăți, la finele lui 2023

Schema de ajutor prevăzută de proiectul de act normativ va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României şi se va aplica până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022. Ajutoarele în cadrul schemei se pot plăti până la data de 31 decembrie 2023.

Ministerul Transporturilor estimează că vor fi patru beneficiari de ajutor de stat pentru investițiile în infrastructura locală intermodală/multimodală. Pe de altă parte, numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investițiile în infrastructura portuară este de 100.

În ceea ce privește partea financiară, valoarea maximă a ajutorului individual acordat unui beneficiar în cazul investițiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală nu poate depăși 10 milioane de euro pe proiect, iar costurile totale ale proiectului nu vor depăși 20 milioane de euro.

Ultimele Articole