Fără închisoare pentru lucrări de infrastructură fără autorizaţie de construcție. Legea, promulgată de Iohannis

12 august 2020

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care elimină pedeapsa cu închisoarea pentru lucrări de infrastructură fără autorizaţie de construcție.

infrastructură fără autorizaţie de construcție finanțare pentru infrastructură dezafectarea căii ferate Răzoare-Luică planul de relansare economică prelungirea stării de alertă investiții în calea ferată

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor, pentru a doua oară, după ce preşedintele României l-a trimis la reexaminare.

Propunerea, care a fost iniţiată în 2018 de 13 deputaţi PSD, printre care şi Florin Iordache, vizează pedepsirea doar cu amendă pentru realizarea fără autorizaţie de construire a mai multor tipuri de lucrări de infrastructură (căi ferate, autostrăzi, drumuri, poduri, apeducte, baraje), deschiderea de cariere şi balastiere, branşamente, racorduri la utilităţi, lucrări privind căile de comunicaţii.

Lucrările de infrastructură fără autorizaţie de construcție, pedepsite doar cu amendă

Concret, este eliminată pedeapsa cu închisoare de la trei luni la un an pentru lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructură, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente, lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţă sau subterane, precum şi organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.

Legea a fost retrimisă de Klaus Iohannis la reexaminare

Pe 2 mai 2019, președintele Klaus Iohannis a retrimis legea la Parlament, pentru reexaminare.

”Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii are ca obiect de reglementare trecerea din sfera ilicitului penal în cea a ilicitului contravenţional a faptelor de executare fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. c), e) şi g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Precizăm că, în forma transmisă la promulgare, legea menţionată a făcut obiectul controlului de constituţionalitate, iar Curtea Constituţională prin Decizia nr. 142 din 13 martie 2019 a respins criticile de neconstituţionalitate formulate”, se arăta în comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale de la vremea respectivă.

Klaus Iohannis argumenta că se impune reexaminarea Legii în Parlament „din perspectiva oportunităţii dezincriminării faptelor prevăzute de art. 24 lit. a) prin raportare la categoriile de lucrări reglementate de art. 3 alin. (1) lit. c) şi e) din această lege, sub aspectul implicaţiilor pe care aceste măsuri legislative le au asupra siguranţei în construcţii şi a protejării unor valori sociale deosebit de importante precum viaţa, integritatea corporală sau protecţia mediului înconjurător”.