spot_img
marți, noiembrie 29, 2022
spot_img

Licitație pentru îndepărtarea vegetației din gabaritul CF la Regionala Timișoara a CFR SA

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru îndepărtarea vegetației din gabaritul CF.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect „Îndepărtarea vegetației pentru asigurarea vizibilității și gabaritului CF”.

Pe raza SRCF Timișoara au fost inventariate zonele cu potențiale pericole cauzate de creșterea vegetației în gabaritul căii, dar și asigurarea corespunzătoare a vizibilității instalațiilor de semnalizare, constatându-se necesitatea executării unor lucrări de defrișare, pentru evitarea problemelor care pot să apară în exploatarea liniilor CF. Ținând cont de cele constatate și de necesitatea exploatării în condiții de siguranță a liniilor CF, se impune intervenția în regim de urgență pentru defrișarea vegetației din gabaritul liniilor CF pe o suprafață totală estimată la aproximativ 110.000 mp pe liniile aflate în întreținerea Sucursalei Regionalei CF Timișoara, se arată în anunțul de licitație.

Volumul mare de lucrări recenzate și posibilitățile limitate de execuție a acestor categorii de lucrări cu personalul propriu impun necesitatea efectuării lor cu personal instruit și specializat din cadrul unor firme autorizate și agrementate de AFER, în baza unei achiziții efectuate conform reglementarilor legale. Lucrarea cuprinde toate activitățile necesare pentru tăierea vegetației, în vederea asigurării gabaritului și vizibilității semnalelor. Vor fi defrișate suprafețele împădurite cu tufișuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, fară scoaterea rădăcinilor, cu transport la 20 m cu aranjare în grămezi, urmărindu-se evacuarea din zona liniei CF a tuturor deșeurilor rezultate din defrișări, care se vor aranja în grămezi, fară obturarea secțiunilor de scurgere a șanțurilor și a podurilor existente în amplasamente.

Condiții de participare la licitația pentru îndepărtarea vegetației din gabaritul CF

Valoarea totală estimată a contractului, care trebuie dus la bun sfârșit într-o perioadă de 180 de zile, este de 339.274,09 lei, echivalentul a aproape 70.000 de euro.

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experiență similară. Ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii executate în ultimii cinci ani, calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Lista va contine valori, perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte că firma respectivă a executat unul sau mai multe contracte similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar, în valoare individuală/cumulată de minimum 330.000 de lei.

Garanţia pentru participare este de 3.392,74 lei fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 26 octombrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 26 aprilie 2022.

Ultimele Articole