miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Guvernul speră să pună ordine în controlul tehnic al materialului rulant

Ministerul Transporturilor a emis un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind inspecţia tehnică și supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic. Controlul tehnic al materialului rulant se va face pe bază de contract.

Knorr Bremse

Potrivit proiectului disponibili aici inspecția tehnică și supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică se realizează pe bază de contract de inspecție tehnică încheiat cu operatorii economici care desfășoară activități în unul dintre domeniile prevăzute în proiectul de lege.

Aceste domenii sunt feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Agenții economici au obligația de a încheia un contract de inspecție tehnică pentru perioada de valabilitate a autorizației și/sau a agrementului tehnic acordat de AFER.

Valoarea contractului încheiat de către operatorul economic cu AFER se calculează într-un procent de 1% din valoarea producției sau a serviciilor realizate de către operatorul economic aferent activității desfășurate de acesta în unul dintre domeniile prevăzute, valoare care se calculează în baza declarației lunare pe proprie răspundere privind producția realizată de operatorul economic, care va fi însoțită de documentele doveditoare.Controlul tehnic al materialului rulant va costa 1%

Netransmiterea de către operatorul economic a declarației lunare pe proprie răspundere privind valoarea producției realizate duce la suspendarea autorizației și/sau a agrementului tehnic acordat de AFER.

„Prezenta ordonanţă de urgență stabileşte cadrul general de organizare și funcționare a activității de inspecție tehnică și a activității de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic”, arată proiectul.

Acesta mai arată că AFER verifică realizarea/urmărirea următoarelor:

  • cerințele pe baza cărora au fost eliberate documentele specifice privind admiterea tehnică a componentelor, a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reînnoire, întreținere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar;
  • cerințele pe baza cărora le-au fost eliberate documentele specifice privind încadrarea în limitele de emisii ale poluanţilor gazoşi şi de particule poluante pentru omologarea tip a motoarelor cu ardere internă de pe materialul rulant;
  • cerințele pe baza cărora au fost eliberate documentele specifice privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, reînnoire, întreținere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul cu metroul;
  • cerințele pe baza cărora au fost eliberate documentele specifice privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, reînnoire, întreținere şi reparare a infrastructurii şi a vehiculelor, pentru metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine și căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;
  • cerințele de evaluare din punct de vedere tehnic a vehiculelor pe baza cărora s-a acordat autorizația de circulație sau manevră;
  • cerințele de evaluare din punct de vedere tehnic a vehiculelor pe baza cărora s-au acordat avizele tehnice;
  • cerințele de evaluare a conformităţii şi a adecvării de utilizare pentru constituenții de interoperabilitate și subsisteme;
  • analiza, evaluarea şi aprecierea riscurilor pentru schimbările de ordin tehnic;
  • cerințele de evaluare a vagoanelor-cisternă pe baza cărora s-a acordat certificatul de inspecție COV – compuşi organici volatili;
  • cerințele privind activitatea de exploatare a infrastructurii și a materialului rulant pentru liniile ferate industriale referitoare la asigurarea supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică.

Anterior, nivelul plății prestației a fost de 0,5%, au informat reprezentanți ai industriei feroviare.

Ultimele Articole