sâmbătă, decembrie 2, 2023
spot_img

Guvernul se pregătește de alegeri: Panglica va putea fi tăiată pe bucăți și bucățele de căi ferate și autostrăzi

Ministerul Transporturilor a emis un proiect de act normativ care va permite recepția lucrărilor (și implicit deschiderea traficului și tăierea panglicilor) și pe bucățele mai mici decât cele care fac obiectul contractului. Aceasta va permite o grămadă de inaugurări în anul electoral 2024 căci panglica va putea fi tăiată pe bucăți.

Punctul central al proiectului de act normativ care este disponibil aici prevede că „Recepția la terminarea lucrărilor se poate realiza și pentru loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire/desființare, în cazul în care investitorul decide astfel, în condițiile legii și ale prezentului regulament”.

Panglica va putea fi tăiată pe bucăți

În forma actuală recepția lucrărilor se face doar la terminarea acestora pe întregul lot licitat și contractat ceea ce ar împiedica deschiderea unei autostrăzi sau căii ferate dacă aceasta nu e integral definitivată. Vechea prevedere impiedică astfel politicienii să participe la tăieri de panglici dacă întregul sector de cale ferată sau autostradă dacă acestea nu erau terminate.

În istoria CFR sau CNAIR au existat totuși situații în care traficul a fost deschis deși recepția nu era făcută, politicienii s-au fotografiat la fața locului după care, trecând niște ani în care constructorul nu și-a îndeplinit sarcinile, contractul a fost reziliat.

Semne de întrebare. Cum se fac plățile

Noile prevederi sunt de natură a avea efecte negative. Spre exemplu, în prezent se prevede că o parte a plăților se face la finele lucrărilor, după efectuarea recepției. Ori apare întrebarea: cum se va stabili suma încasată de executant în condițiile în care doar o parte a lucrării întregi a fost definitivată. Vor trebui realizate evaluări de către consultanți sau chiar de către companie căci deseori consultanții lipsesc.

Apoi posibilitatea recepției lucrării pe bucățele și posibilitatea deschiderii trafciului pe secțiuni mici va duce, cel mai probabil, la presiuni puse pe constructori de definitivare a secțiunilor mai avansate ce pot fi terminate în vederea tăierii panglicilor și totodată la ignorarea secțiunilor rămase în urmă, und e mai mult de muncă.

Proiectul Ministerului Transporturilor nu explică cum se va defalca valoarea contractului și a plăților de făcut pe secțiunile mai mici, recepționate.

Condiții necesare

Proiectul prevede că recepția bucățelelor de lucrări se poate face dacă acestea „pot fi utilizate separat conform destinației lor”, „pot fi exploatate în condiții de siguranță și respectă cerințele fundamentale aplicabile” și „există confirmarea scrisă a proiectantului privind îndeplinirea condițiilor”.

Proiectul conține precizări privind modul de realizare a recepției, momentul în care se face recepția la expirarea perioadei de garanție. Convocarea comisiilor de recepție, dreptul investitorului de a refuza recepția.

Potrivit legislației în vigoare, lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. „Având în vedere faptul că pentru aceste proiecte sunt aplicabile prevederile Regulamentului de recepție aprobat cu HG nr. 343/2017, în practică se constată imposibilitatea recepționării lucrărilor pe loturi, secțiuni, sectoare sau obiecte, indiferent dacă acestea fac obiectul unui singur contract sau mai multor contracte de execuție, inclusiv în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor”, arată nota de fundamentare.

„Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport și din domeniile aerian, naval și al infrastructurii de metrou gestionată de SC Metrorex S.A. vizează interesul public şi strategic şi sunt o prioritate a programului de guvernare, prin prezentul proiect de act normativ se stabilește cadrul legal pentru recepționarea, ca fiind terminate, pe loturi, secțiuni, sectoare, părți sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor. De asemenea, ținând cont de faptul că pe aceste infrastructuri nu se pot suspenda operațiunile curente, întrucât ele asigură conexiuni naționale/internaționale, lucrările de construcții executate vor putea fi recepționate pe sectoare de lucrări, cu redeschiderea traficului la terminarea lucrărilor la un sector, pentru a fi asigurată operarea infrastructurii respective înainte de finalizarea tuturor lucrărilor cuprinse în autorizația de construire”, mai precizează documentul.

Ultimele Articole