sâmbătă, septembrie 30, 2023
spot_imgspot_img

Guvernul trage iar de timp. 20 de ani de amânări ale drepturilor călătorilor cu trenul

Cu trenuri întârziate cu orele și în pericol să plătească probabil despăgubiri de zeci de milioane de euro anual călătorilor cu trenul, Guvernul a decis să amâne pe furiș, cu încă cinci ani termenele de la care va fi obligat să aplice prevederile UE în domeniu. Prevăzute să se aplice încă din 2009, drepturile pasagerilor vor deveni efective din 2029.

Guvernul a adoptat zilele trecute modificări ale drepturilor călătorilor în transportul feroviar, Hotărârea de Guvern aferentă fiind publicată în Monitorul Oficial de marți, 6 iunie. Hotărârea nu a fost pusă în dezbatere pe situl Ministerului Transporturilor către care sunt ațintiți toți ochii, ci doar direct la Guvern, unde puțină lume se uită.

Una dintre primele modificări aduse privește instituția însărcinată cu respectarea prevederilor în domeniu. Decizia Guvernului este cuprinsă în HG 527 din 31 mai 2023 și a fost dată în aplicarea Regulamentului (UE) 2021/782 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar și a fost publicată în  Monitorul Oficial nr. 491 din 6 iunie 2023.

„Se desemnează Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca organism responsabil cu aplicarea și supravegherea respectării Regulamentului (UE) 2021/782 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, denumit în continuare Regulament”, spune HG menționat. În vechea formă, anume HG 1476 din 2009 entitatea responsabilă era AFER,

Dar care sunt modificările privind drepturile călătorilor cu trenul?

În mare, HG amână cu cel puțin cinci ani termenele care depășite îndreptățesc pasagerii la despăgubiri în caz de deces în accident feroviar sau de întârziere a trenurilor.

Vechile prevederi, şi anume HG 1476/2009 (privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar) și HG 385 din 12 iunie 2019 stabileau o prorogare a drepturilor pasagerilor până la 3 decembrie 2024.

„Potrivit articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 385 din 12 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iunie 2019, termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 3 decembrie 2024”, spunea o notă la HG 1476.

Citește cum Guvernul a mai amânat și în 2021 drepturile pasagerilor

Comisia Europeană dă o mână de „ajutor”

Potrivit prevederilor în vigoare, termenele nu s-ar mai fi putut prelungi dacă Comisia Europeană nu ar fi acordat o mână de ajutor.

Norocul Guvernului a fost însă că în 2021 Comisia Europeană a emis un nou Regulament anume 2021/782 care a permis noi amânări acordate statelor membre.

Vechiul Regulament spunea că „un stat membru poate acorda, în mod transparent și nediscriminatoriu, o derogare pentru o perioadă de maximum 5 ani, reînnoibilă de două ori cu câte o perioadă de maximum 5 ani, de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament serviciilor naționale de transport feroviar de călători”. Şi anume intrate în vigoare în decembrie 2009 de la aplicarea prevederilor, România nu se putea eschiva mai mult de 15 ani (până în 2024, aplicarea având loc în 2009).

Regulamentul 2021/782 a introdus noi posibilități de tergiversare a obligațiilor. „Derogările acordate în conformitate cu articolul 2 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 înainte de 6 iunie 2021 rămân valabile până la data la care derogările respective expiră”, spune noua prevedere UE (…)  Înainte de expirarea unei derogări acordate serviciilor de transport feroviar intern de călători în temeiul articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, statele membre pot acorda acestor servicii de transport feroviar intern de călători derogări de la aplicarea articolelor 15, 17 și 19, a articolului 20 alineatul (2) literele (a) și (b), precum și a articolului 30 alineatul (2) din prezentul regulament pentru o perioadă suplimentară de cel mult cinci ani”.

Prevederea a devenit astfel o mănușă Guvernului care a mai putut să amâne încă o dată obligațiile sale față de pasagerii feroviari.

Noile excepții

– Sunt exceptate transporturile feroviare efectuate în scop istoric sau turstic sau cele de pe rutele ce includ o oprire într-o gară situată în afara Uniunii Europene.

– Termenul minim în care se face notificarea cu privire la nevoile de asistență ale călătorului de la 24 la 36 de ore se prelungește până la data de 30 iunie 2026.

În cazul decesului sau al vătămării corporale a unui călător, întreprinderea feroviară efectuează, fără întârziere și în orice caz, în cel mult 15 zile de la stabilirea identității persoanei fizice care are dreptul la despăgubire, plățile în avans necesare pentru a satisface nevoi economice imediate, în mod proporțional cu prejudiciul suferit (…) în caz de deces, plata în avans nu poate fi mai mică decât 21 000 EUR pe călător. Aplicarea se amână până în 2 decembrie 2029.

Tot până la această dată se prorogă și prevederea potrivit căreia „Fără a pierde dreptul la transport, un călător are dreptul să-i fie acordată de către întreprinderea feroviară o despăgubire pentru întârziere, în cazul în care se confruntă cu o întârziere între locul de plecare și cel de destinație finală menționate pe legitimația de transport sau pe biletul direct, pentru care costul nu a fost rambursat. Despăgubirea minimă pentru întârziere se stabilește după cum urmează:

– 25% din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 119 minute;

50% din prețul legitimației de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult.

În cazul în care întârzierea menționată este de 60 de minute sau mai mult, ori în cazul în care serviciul este anulat, întreprinderea feroviară care exploatează serviciul întârziat sau anulat oferă gratuit călătorilor:

– mese și băuturi răcoritoare în mod proporțional rezonabil cu timpul de așteptare, dacă acestea sunt disponibile la bordul trenului sau în gară ori pot fi furnizate în mod rezonabil, ținând cont de criterii precum distanța de la furnizor, durata necesară pentru livrare și costul;

– cazare hotelieră sau de altă natură și transportul între gară și locul de cazare, în cazul în care o ședere de una sau mai multe nopți devine necesară sau în cazul în care devine necesară o ședere suplimentară, în măsura în care acest lucru este efectiv posibil. În cazul în care o astfel de ședere devine necesară având în vedere circumstanțele menționate la articolul 19 alineatul (10), întreprinderea feroviară poate limita durata cazării la maximum trei nopți. Ori de câte ori este posibil, se au în vedere necesitățile de acces pentru persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă și necesitățile câinilor de asistență.

Tot aici se include și prevederea următoare: Întreprinderile feroviare și gestionarii de gară informează călătorii în mod corespunzător, inclusiv în formate accesibile în conformitate cu Directiva (UE) 2019/882 și cu Regulamentul (UE) nr. 1300/2014, în gară, la bordul trenului sau pe site-ul lor de internet, cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și la datele de contact ale organismului sau organismelor desemnate de statele membre.

Sancțiuni

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (4) „Biciclete“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară, operatorul de turism sau vânzătorul de legitimații de transport a dispozițiilor art. 7 alin. (1) „Inadmisibilitatea exonerării și indicarea limitărilor“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau, după caz, autoritatea competentă care răspunde de un contract de servicii publice feroviare a dispozițiilor art. 8 „Obligația de a comunica informațiile privind întreruperea serviciilor“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară, operatorul de turism sau vânzătorul de legitimații de transport care oferă contracte de transport în numele uneia sau al mai multor întreprinderi feroviare a dispozițiilor art. 9 „Informații de călătorie“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către administratorul de infrastructură sau întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 10 alin. (1)-(3) „Accesul la informațiile de trafic și de călătorie“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 11 alin. (2)-(4) „Disponibilitatea legitimațiilor de transport și a rezervărilor“ din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 13 „Răspunderea față de călători și de bagajele lor“ din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 14 „Asigurare și acoperirea răspunderii“ din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; i) nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (2) „Plățile în avans“ din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 16 „Declinarea răspunderii“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; k) nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 17 „Răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii și anulări“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(5) „Rambursarea și redirecționarea“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară a dispozițiilor art. 19 alin. (1)-(3), (6) și (7) „Despăgubirea“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; n) nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 20 „Asistență“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 21 „Dreptul la transport“ din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism a dispozițiilor art. 22 „Informarea persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă“ din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 23 „Asistența în gări și la bordul trenurilor“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport sau operatorul de turism de la care a fost achiziționată legitimația de transport a dispozițiilor art. 24 „Condițiile în care se acordă asistență“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 25 „Despăgubirea pentru echipamente de mobilitate, dispozitive de asistare și câini de asistență“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea de către administratorul infrastructurii, întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 27 „Securitatea personală a călătorilor“ din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;t) nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 28 „Plângeri“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară sau gestionarul de gară a dispozițiilor art. 29 „Standarde de calitate a serviciilor“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea de către întreprinderea feroviară, gestionarul de gară, vânzătorul de legitimații de transport și operatorul de turism a dispozițiilor art. 30 „Informarea călătorilor cu privire la drepturile lor“ din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor aferente se fac, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității de Siguranță Feroviară Române – ASFR.

Este interesant de aflat dacă ASFR are logistica și personalul necesar realizării unor astfel de controale.

Ultimele Articole