spot_img
miercuri, octombrie 5, 2022
spot_img

Guvernul discută miercuri achiziții de material rulant de peste un miliard de euro

Guvernul va aproba miercuri achiziția a 12 rame electrice cu hidrogen și 99 de rame electrice, valoarea acesteia fiind de aproximativ 1,2 miliarde euro.

Discutarea proiectelor de Hotărâre de Guvern aferente este anunțată pe site-ul Executivului. Este vorba de proiect „pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ,,Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale REIR” și de proiect pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”.

În cazul primului proiect, se prevede achiziția a 62 de rame regionale și a 37 rame interregionale cu o valoare totală a achiziției de 4,8 miliarde lei, inclusiv TVA. Pentru ramele regionale statul va plăti 2,76 miliarde lei, iar pentru cele interregionale 2,04 miliarde lei.Investiție pe patru ani

Investiția este eșalonată pe patru ani astfel: 307 milioane lei în primul an, 2,15 miliarde lei în al doilea an, niciun leu în al treilea și 2,35 miliarde lei în ultimul an.

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Cursul de schimb luat în calcul este 4,9483 lei la euro.

O reajustare a valorilor

Proiectul este de fapt o ajustare a valorilor discutate în toamna anului trecut. La armele inter-regionale s-au luat ca bază valorile din ultima licitație, iar la cele regionale s-a luat ca bază o consultare a pieței din luna ianuarie 2022, când prețurile au rezultat cu aproximativ 600 de milioane de lei mai mari decât cele din HG 1226 (MO 1114 din 23 noiembrie) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

În toamna anului trecut, proiectul de investiții avea alți indicatori tehnico-economici (aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr.1226 din 17 noiembrie 2021). Această Hotărâre prevedea o valoare totală a proiectului de investiţii, aprobată în condițiile anterior menționate, de 3.880.436 mii lei, inclusiv TVA, din care:

  • 2,17 miliarde lei, inclusiv TVA, valoarea totală a celor 62 rame electrice regionale RE-R;
  • 1,7 miliarde lei, inclusiv TVA, valoarea totală a celor 37 rame electrice interregionale RE-IR.

Cât privește proiectul „Achiziție 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”, în urma consultării pieței de către ARF a rezultat costul estimativ mediu pentru o ramă electrică cu hidrogen de 12,2 milioane de euro fără TVA, adică 14,518 milioane de euro cu TVA. Costul serviciilor de mentenanță este de 4,66 euro/km, iar cel pe care-l va necesita realizarea alimentării cu hidrogen este de 2,95 euro/km rulat.În aceste condiții, pentru achiziționarea a 12 automotoare cu tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen este necesară suma totală de 174,216 milioane de euro cu TVA. În această sumă nu sunt incluse următoarele cheltuieli aferente proiectului: 517,1 milioane de euro cu TVA pentru reparații și mentenanță pe durata de viață a vehiculului (30 de ani); 467.17 milioane de euro cu TVA pentru serviciile de alimentare cu hidrogen.

Viteza maximă de circulație este de 140 km/h, iar capacitatea de minimum 160 de locuri pe scaune fixe și minimum 160 de locuri în picioare, la o densitate de 4 persoane/mp.

Cele mai avansate proiecte în domeniu sunt Alstom Coradia iLint și Siemens Mireo H.

Ultimele Articole